Skip to main content

Zaměření v onkologii

Objevujeme nové přístupy a mechanismy účinku, které vedou
k zastavení nádorového bujení.

Léčba založená na proteinech

Vývoj proteinů se soustřeďuje na tvorbu a sestavení syntetických proteinů s požadovanou funkcí.[1]

Malé molekuly

Malé molekuly jsou sloučeniny, které ovlivňují buněčnou aktivitu a jsou vyvíjeny pro léčebné využití. Mohou být použity k přeprogramování, obnově nebo diferenciaci různých buněčných funkcí, na kterých závisí růst a přežití nádorových buněk. Součástí našeho výzkumu je vytvořit malé molekuly s určitými vlastnostmi, které umí zastavit růst anebo šíření nádorových buněk.[2]
Apoptóza neboli programovaná buněčná smrt je základním přirozeným procesem, který slouží k eliminaci poškozených, nepotřebných či nebezpečných buněk v těle. Buňka, u níž proběhne apoptóza, se rozpadne a její části jsou spotřebovávány jinými buňkami, které chrání tělo před přijímáním odpadního materiálu, nebezpečných mikroorganizmů a dalšího mimobuněčného materiálu.[3] U normálních buněk probíhá apoptóza jako sled dějů na molekulární úrovni a je vyvolána buněčným stresem nebo poškozením. [3]

Biologické přípravky

Biologické přípravky jsou látky získané ze živých organizmů nebo
z laboratorně vyrobených verzí těchto látek. Jeden typ biologických přípravků, tzv. imunoterapeutika, necílí na nádorové buňky přímo, ale stimulují lidský imunitní systém tak, aby proti nim sám bojoval. Oproti tomu jiné biologické léky, jako například protilátky, cílí na nádorové buňky přímo a narušují určitý buněčný proces, který se podílí na růstu a progresi nádoru. AbbVie zkoumá a vyvíjí oba typy léčby.[4]

Kombinované technologie

Jedním ze způsobů zvýšení léčebného potenciálu protilátek je jejich kombinace neboli „konjugace“ s léky obsahujícími malé molekuly, což umožňuje spojit schopnost cílit na určitý antigen s výhodou léčebného působení malé molekuly.[5] Další způsob zvýšení léčebného potenciálu protilátek spočívá v použití technologie umožňující tvorbu duální specifické protilátky, která působí proti dvěma antigenům (někdy také nazývané dual-variable domain antibody).[6]


[1]Turanli-Yildiz B, Alkim C, Cakar ZP. Protein Engineering Methods and Applications. Protein Engineering. 2012;ISBN 9789535100379:33-58. Zdroj
[2]Discovery of small molecule cancer drugs: Successes, challenges and opportunities, Mol Oncol, Aprio 2012;6(2):155-176.
[3]Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Morgan, D., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2015). Cell death, Molecular biology of the cell (6th ed.). (pp. 1021-1034). New York, NY: Garland Science.
[4]National Cancer Institute FactSheet, Biological Therapies for Cancer: 
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Therapy/biological, do zdroje nahlédnuto 29. dubna 2014. 
[5]Sassoon I, Blanc V. Antibody-drug conjugate (ADC) clinical pipeline: a review. Methods Mol Biol. 2013;1045:1-27.
[6]Eigenbrot, C. & Fuh, G. Two-in-One antibodies with dual action Fabs. Current Opinion in Chemical Biology. 2013; 17: 400-405.