Skip to main content

Imunologie

Patříme k předním odborníkům v oblasti autoimunitních onemocnění a jejich léčby. Zaměřujeme se na vývoj léků, které zlepšují standardy zdravotní péče o dnešní i budoucí generace.

Zkoumáme nezmapované oblasti léčby

Při vývoji imunologických léčivých přípravků neustále usilujeme
o inovace. Zvažujeme různé vědecké přístupy a hledáme nová řešení, abychom zlepšili péči o pacienty s řadou imunitně podmíněných onemocnění, u nichž stále nejsou naplněny léčebné potřeby. 

video immunology

Naši vědci jsou odhodláni neustále hledat řešení, která budou mít významný dopad na kvalitu života pacientů.