Skip to main content

People. Passion. Possibilities.®

V AbbVie spojujeme vědecký pokrok s odbornými znalostmi a zaujetím, abychom dokázali řešit nejtěžší zdravotní výzvy a významně přispívali ke zlepšení kvality života pacientů. Podívejte se, jak se celosvětově podílíme na zlepšování zdravotní péče.

48 tisíc zaměstnanců

Jsme globální tým vědců, výzkumných pracovníků, specialistů na komunikaci, výrobních expertů a odborníků na vztahy s regulačními úřady. Nepřetržitě pracujeme na hledání řešení, která jdou nad rámec současné léčby nemocí a mají významný dopad na kvalitu života pacientů, společnost i na vědu samotnou.

O AbbVie

Biofarmaceutická společnost zaměřená na výzkum

Soustřeďujeme se na oblasti s vysokou medicínskou potřebou. Nezůstáváme ale jen u léčby nemocí - naplňujeme zdravotní potřeby lidí a společností po celém světě.

Usilujeme
o zlepšování zdravotní péče a kvality života

Výzkum a inovace jsou základními stavebními kameny naší společnosti. Soustřeďujeme se na výzkum, vývoj a dodávání léků
v terapeutických oblastech, v nichž jsme prokázali své odborné znalosti a kde umíme ovlivňovat kvalitu života pacientů –
v imunologii, onkologii, neurovědách a virologii.

Pokrok, který vytváří změnu

S našimi partnery jsme se zavázali řešit nejzávažnější globální zdravotní výzvy. Spolupracujeme s partnerskými institucemi, univerzitami, klinickými experty, vládami
a pacientskými organizacemi, abychom společně vyvinuli maximální úsilí a využili odborných znalostí a zdrojů pro hledání lepších řešení pro pacienty na celém světě.

Strategie

Máme jasné poslání

Zaměřujeme se na udržitelný růst a řešení nejnaléhavějších globálních zdravotních výzev. Našich cílů dosahujeme neustálým vývojem nových inovativních léků.

Ve zkratce

O AbbVie

Zjistěte, jak AbbVie globálně přispívá k vědeckému
pokroku.

Vedení společnosti

Seznamte se s vedením naší společnosti

Naše poslání zlepšovat kvalitu života pacientů začíná u našeho vedení. Jeho vize a odborné znalosti určují směr našim týmům, zatímco jeho závazek vůči pacientům vytváří naši kulturu. 

man running
AbbVie: Odhodlání přinášet změny

Ocenění

Ocenění za naši práci a aktivity

Jsme hrdi na naše ocenění, která dostáváme za naši usilovnou práci pro místní komunity po celém světě -
od respektovaného zaměstnavatele až po ochranu životního prostředí. 

Etické zásady a dodržování předpisů

Určujeme způsob, jakým podnikáme

Každý z nás se denně řídí naším závazkem chovat se eticky a dodržovat stanovené předpisy. Naše etické zásady a předpisy zahrnují silné a stabilní vedení, písemně dané standardy, efektivní komunikační kanály, odpovídající školení, odpovědnost, transparentní hodnocení a opatření vedoucí k eliminaci možných rizik. 

Pravidla pro zveřejňování informací

Naše pravidla

Společnost AbbVie se zavázala být zcela transparentní a dodržovat pravidla pro zveřejňování informací.