Skip to main content

Podnikáme odpovědně

Zavázali jsme se podporovat etickou, transparentní a inkluzivní firemní kulturu. Zaměřujeme se na podporu péče o zdraví a dodržování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem našich zaměstnanců po celém světě

Etika

My všichni, naši zaměstnanci i dodavatelé, respektujeme nejvyšší standardy transparentního a férového chování a integrity.

Kvalita a bezpečnost

Zavázali jsme se vyrábět naše léky v co nejvyšší kvalitě a zároveň zajistit bezpečnost zaměstnanců na našich pracovištích.

Udržitelný dodavatelský řetězec

Myslíme na budoucnost – s našimi dodavateli spolupracujeme na snížení dopadů našeho podnikání na životní prostředí a na optimalizaci nákladů.

Odpovědný výzkum

Dodržujeme vysoké standardy kvality, bezpečnosti a transparentnosti ve všech fázích klinického výzkumu včetně oblasti bioetiky, provádění klinických studií, používání nových technologií a šetrného přístupu ke zvířatům.

Životní prostředí

Usilujeme o to, aby veškerá naše činnost byla v souladu s ochranou životního prostředí.

Výborný zaměstnavatel

Podporujeme inkluzivní firemní kulturu a vážíme si širokého spektra názorů a nápadů.