Skip to main content

Podporujeme místní komunity

Vážíme si spolupráce s našimi partnery,
s nimiž společně podporujeme místní komunity

Transformativní vzdělávání

Poskytujeme naše zdroje a odborné znalosti studentům, aby mohli budoucnu uspět.

Zapojování zaměstnanců

Naši zaměstnanci věnují své odborné znalosti a čas místním komunitám, aby jim pomohli měnit věci k lepšímu.

Spolupráce s partnery

Spolupracujeme s našimi partnery na řešení nenaplněných zdravotních potřeb, abychom pomohli pacientům zlepšit kvalitu jejich života.

Spolupráce s pacientskými organizacemi

Dlouhodobě spolupracujeme s pacientskými organizacemi, abychom dokázali lépe porozumět potřebám pacientů a překážkám, kterým musí při zvládání nemoci a v každodenním životě čelit. Naše spolupráce je založena na vzájemném respektu a transparentnosti.

Pravidla pro udělování grantů AbbVie jsou k dispozici zde.