Skip to main content

Vytvářet skutečný přínos

Společenská odpovědnost je nedílnou součástí všeho, co děláme. Je způsobem, jakým podnikáme – s  dlouhodobým pozitivním vlivem na pacienty, zaměstnance i místní komunity. 

Zlepšujeme zdravotní péči

Pacient je pro nás vždy na prvním místě

Zavázali jsme se řešit nenaplněné potřeby pacientů a celosvětově zlepšovat přístup ke zdravotní péči. U všeho, co děláme, je pro nás pacient vždy na prvním místě.

Podnikáme odpovědně

Vytváříme odpovědnou firemní kulturu

Naše transparentní a inkluzivní firemní kultura vede k udržitelnému růstu. Její součástí jsou také programy na podporu péče o zdraví a dodržování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem našich zaměstnanců po celém světě.

Podporujeme místní komunity

Zapojujeme se všichni

Všichni společně řešíme závažné celosvětové zdravotní výzvy. Spolupracujeme s našimi partnery na řešeních, které významně pomohou komunitám po celém světě.