Skip to main content

AbbVie – zásady ochrany osobních údajů

Platné od: 1. 1. 2021

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost AbbVie s.r.o., Metronom Business Center, Bucharova 2817/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 24148725, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 183123 (dále jen „AbbVie“, „my“ nebo „naše“) může zpracovávat vaše osobní údaje prostřednictvím vašich online a offline interakcí s námi pomocí služeb, produktů, komunikace a digitálního vlastnictví společnosti AbbVie (včetně webových stránek a mobilních aplikací), které odkazují na toto oznámení o ochraně osobních údajů a skrze které může společnost AbbVie získávat a zpracovávat vaše osobní údaje (dále společně jen „vztahy se společností AbbVie“).

Vaše osobní údaje, které můžeme získávat
Jak můžeme používat osobní údaje
Jak můžeme předávat osobní údaje
Další informace o online interakcích a prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se souborů cookies
Odkazy na weby třetích stran a rozšíření sociálních sítí
Informace pro uchazeče o zaměstnání
Informace pro zdravotnické pracovníky
Další informace pro účastníky programů pro pacienty a zákazníky
Ochrana osobních údajů dětí
Naše kontaktní informace
Vaše práva na ochranu osobních údajů a možnosti volby
Bezpečnost a uchovávání údajů
Mezinárodní předávání osobních údajů
Přístup k našim stránkám po celém světě
Změny našeho oznámení o ochraně osobních údajů

 

Vaše osobní údaje, které můžeme získávat

Tato část popisuje obecné kategorie osobních údajů, které můžeme získávat pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Další informace o typech osobních údajů, které získáváme při online interakcích, s uchazeči o zaměstnání, zdravotnickými pracovníky a v programech pro pacienty a zákazníky, naleznete po kliknutí na příslušné odkazy.

Osobní údaje, které získáváme od vás nebo z jiných zdrojů

Společnost AbbVie od vás může získávat osobní údaje napřímo, například v rámci registrace nebo jako odpověď na dotazník. Společnost AbbVie může osobní údaje získávat také nepřímo, například od externích dodavatelů údajů, poskytovatelů zdravotní péče a zdravotních pojišťoven a od externích partnerů a spolupracovníků. Můžeme kombinovat osobní údaje z více online i offline zdrojů. Kategorie osobních údajů, které od vás může společnost AbbVie získávat, zahrnují:

 • přímé identifikátory a kontaktní údaje, včetně vašeho jména, adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy,
 • registrační údaje, jako je vaše uživatelské jméno a heslo,
 • údaje o vztazích, včetně informací o produktech, léčbě a zdravotních stavech, o které se zajímáte,
 • příjmové a demografické údaje, například když požádáte o finanční pomoc s nákupem některého z našich produktů,
 • údaje související s platbami, pokud společnosti AbbVie poskytujete službu.

[Nahoru]

 

Jak můžeme používat osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme používat pro obchodní účely související s vašimi vztahy se společností AbbVie, komunikaci s vámi, zlepšování vztahů se společnosti AbbVie a našimi produkty a službami.  Další informace o tom, jak používáme osobní údaje při online interakcích, u uchazečů o zaměstnání, zdravotnických pracovníků a v programech pro pacienty a zákazníky.

Správa programů, služeb a dalších interakcí s vámi

Vaše osobní údaje můžeme používat pro běžné obchodní účely, jako je zpracování plateb a správa finančních účtů, správa smluv, správa webových stránek, plnění, správa společnosti a povinnosti podávání zpráv.  Vaše osobní údaje můžeme také používat k tomu, abychom vám poskytovali programy nebo služby, které jste si vyžádali, nebo ke správě služeb společnosti AbbVie, jako je přímý nákup, účast v programu společnosti AbbVie nebo přihlášení se k získání slevy. To znamená, že vaše osobní údaje můžeme používat k tomu, abychom odpověděli na vaše dotazy, poskytli vám požadované služby, nabídli vám optimální zákaznickou zkušenost, splnili naše smluvní závazky vůči vám nebo provedli činnosti na základě vašeho souhlasu.

Marketingová sdělení a informace o nemocech

Poskytujeme marketingová sdělení, která propagují používání produktů, služeb, programů, výzkumných akcí společnosti AbbVie nebo nabízejí účast na nich, případně poskytují další informace, které vás mohou zajímat, například informace o určitých zdravotních problémech. Vaše osobní údaje použijeme k tomu, abychom vám mohli zasílat marketingová sdělení a určit typy marketingových sdělení, která vám budeme zasílat.

Odběr marketingových sdělení můžete kdykoli zrušit. Pokyny k odhlášení odběru marketingových sdělení jsou obsaženy v každém sdělení, které obdržíte, nebo nám můžete napsat na e-mailovou adresu [email protected].

Individuální zkušenost a zlepšování vztahů

Osobní údaje mohou být použity k vytváření nabídek, informací nebo služeb přizpůsobených vašim zájmům a preferencím. Mohou být také použity k rozvoji a zlepšování vašich vztahů se společností AbbVie. V určitých případech získáváme vaše osobní údaje s vaším souhlasem. V jiných případech tyto údaje získáváme z důvodu plnění naších povinností vyplývajících ze smlouvy či jiných právních povinností, našeho oprávněného obchodního zájmu a za účelem optimalizace a přizpůsobení vztahů se společností AbbVie.

Správa a zlepšování obchodu a produktů

Za účelem zjištění nových skutečností, které by mohly společnosti AbbVie pomoci lépe porozumět potřebám zákazníků a pomoci zlepšit, vyvinout a vyhodnotit služby, materiály, programy a léčebné postupy, analyzuje společnost AbbVie osobní údaje z důvodu svých oprávněných obchodních zájmů a zájmů na zlepšení produktů.

Dodržování právních a správních předpisů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem dodržování právních a správních předpisů, včetně těch, které se týkají farmakovigilance.  Osobní údaje můžeme také používat ke sledování dodržování našich zásad a postupů, k prevenci podvodů a k vyšetřování a stíhání uživatelů, kteří porušují naše pravidla nebo se dopouštějí chování, jež je nezákonné nebo poškozuje jiné lidi či jejich majetek.

[Nahoru]

 

Jak můžeme předávat osobní údaje

Osobní údaje obecně předáváme třetím stranám pro níže popsané obchodní účely.  Osobní údaje třetím stranám neprodáváme.  Další informace o tom, jak předáváme osobní údaje při online interakcích, u uchazečů o zaměstnání, zdravotnických pracovníků a v programech pro pacienty a zákazníky, naleznete po kliknutí na příslušné odkazy.

Partnerské společnosti a prodejci

Máme vztahy s různými dodavateli, včetně našich přidružených společností, kteří nám pomáhají provozovat naše podnikání a od kterých se může v rámci poskytování služeb společnosti AbbVie vyžadovat přístup k vašim osobním údajům. Požadujeme, aby s vašimi osobními údaji získanými prostřednictvím vztahů se společností AbbVie nakládali v souladu s příslušnými smluvními ustanoveními o ochraně osobních údajů a zabezpečení.

Obchodní a výzkumní partneři

Můžeme spolupracovat s dalšími společnostmi a veřejnými i soukromými organizacemi, abychom vám poskytovali produkty, obsah nebo služby na základě společné prezentace značek.  Upozorňujeme, že v takových případech může kromě tohoto oznámení o ochraně osobních údajů platit také oznámení o ochraně osobních údajů příslušného partnera.

U formulářů a stránek se společnou značkou uvidíte zobrazené logo společnosti AbbVie i logo partnera společné prezentace značek. Je možné, že pro přístup ke společným službám budete muset vyplnit registrační formulář a tyto registrační informace pak mohou být sdíleny s partnery společnosti AbbVie. Je proto nutné si přečíst individuální zásady ochrany osobních údajů našich partnerů, jež se mohou v některých ohledech lišit od našich zásad ochrany osobních údajů.

Kromě toho můžeme osobní údaje předat našim externím auditorům, právníkům, účetním a podobným odborníkům na základě našeho oprávněného zájmu na provozování našeho podnikání a našich povinností dodržovat platné právní a správní předpisy.

Předávání údajů úřadům za účelem splnění zákonných povinností

Pokud se obrátíte na společnost AbbVie ohledně svých zkušeností s používáním našich produktů, můžeme informace, které nám poskytnete, použít k předložení našich zpráv Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, dalším podobným státním úřadům v oblasti zdravotnictví a medicíny po celém světě a v případech, kdy to po nás jinak vyžadují právní předpisy.

Za určitých okolností máme povinnost předat vaše osobní údaje, za účelem splnění zákonných povinností, procesů nebo zákonných požadavků, případně z důvodů veřejného zájmu, například abychom splnili oznamovací povinnost vůči našim řídícím regulačním orgánům týkající se bezpečnosti našich produktů, či v reakci na předvolání k soudu, případně abychom vyhověli požadavkům národní bezpečnosti nebo výkon práva.

Předání následnému vlastníkovi nebo provozovateli

Vaše osobní údaje můžeme předat nástupnickému subjektu v případě fúze, konsolidace nebo jiné podnikové reorganizace, kupujícímu celého našeho majetku či jeho části nebo na základě dohody o financování či dohody o společné propagaci. Osobní údaje, které se vás týkají, mohou být předány stranám transakce na základě našeho oprávněného zájmu na přípravě a dokončení transakce. Každý nástupnický subjekt bude vázán podmínkami přiměřeně srovnatelnými s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

[Nahoru]

 

Další informace o online interakcích a prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se souborů cookies

Můžeme získávat i další kategorie osobních údajů týkajících se vašich online interakcí s námi, jak je popsáno v této části. Vaše osobní údaje týkající se online interakcí používáme, sdílíme a předáváme také pro další účely popsané v této části. Kategorie získávaných osobních údajů a účely jejich použití a předávání popsané v této části doplňují veškeré další postupy získávání, používání a předávání osobních údajů popsané samostatně v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

V této části je také popsáno, jak používáme soubory cookies a další technologie shromažďování údajů a jak můžete spravovat soubory cookies, které nejsou nutné k provozu našich webových stránek a mobilních aplikací.

Osobní údaje, které mohou být automaticky získávány prostřednictvím našich webových stránek a mobilních aplikací

Při používání našich webových stránek a mobilních aplikací můžeme získávat následující další kategorie osobních údajů.

IP adresa

Při návštěvě našich webových stránek můžeme zaznamenat adresu internetového protokolu („IP“) vašeho počítače nebo jiného elektronického zařízení, pokud nám k tomu udělíte souhlas. IP adresa identifikuje elektronické zařízení, které používáte k přístupu na webové stránky, což nám umožňuje udržovat komunikaci s vaším zařízením a přizpůsobovat obsah.

Soubory cookies a další technologie získávání údajů

Společnost AbbVie může získávat informace prostřednictvím vašich online interakcí s námi pomocí technologií sledování a sběru dat, jako jsou soubory cookies, webové majáky a pixely, rozhraní API, webové služby, skripty, nástroje pro analýzu prohlížeče a protokoly serveru. V případě, že se nejedná o povinné soubory cookies, je ke sběru dat vždy vyžadován váš souhlas.  „Cookie“ je jedinečný textový soubor, který se přenáší do vašeho počítače, aby bylo možné sledovat vaše zájmy a preference a rozpoznat vás jako opakovaného návštěvníka. „Webový maják“ (známý také jako pixelová značka) je průhledný grafický obrázek umístěný na webové stránce, v e-mailu nebo v reklamě, který umožňuje sledování takových věcí, jako je aktivita uživatele a návštěvnost stránky, včetně získávání údajů o webové stránce a mobilní aplikaci, již jste navštívili před a po návštěvě naší webové stránky nebo mobilní aplikace. Další informace o souborech cookies a dalších technologiích pro sběr dat naleznete v části vše o souborech cookie.

Naše soubory cookies rozdělujeme do následujících kategorií:

 • Povinné soubory cookies: Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování základních funkcí webu.
 • Funkční soubory cookies: Tyto soubory cookies nám umožňují analyzovat používání stránek, abychom mohli vyhodnocovat a zlepšovat jejich funkci. Používají se také k zajištění lepšího uživatelského komfortu na webu, například k měření interakcí s určitým obsahem nebo k zapamatování nastavení.
 • Reklamní soubory cookies: Tyto soubory cookies se používají k zobrazování reklam, které jsou pro vás relevantnější. Tyto údaje můžeme sdílet s inzerenty nebo je použít k lepšímu pochopení vašich zájmů. Reklamní soubory cookies se mohou například používat ke sdílení údajů s inzerenty, aby reklamy, které se vám zobrazují, byly pro vás relevantnější, abyste mohli sdílet určité stránky se sociálními sítěmi nebo abyste mohli na našich stránkách psát komentáře.

Chcete-li si prohlédnout podrobný seznam souborů cookies, které používáme na našich webových stránkách, včetně seznamu třetích stran, jež soubory cookies na naše webové stránky umisťují, konkrétních souborů cookies a jejich životnosti, klikněte na „nastavení souborů cookies“ v zápatí této stránky. Pokud není v nastavení souborů cookies uvedena jejich životnost, používáme výchozí životnost třináct (13) měsíců, pokud zákon nevyžaduje kratší dobu. Pomocí „nastavení souborů cookies“ se můžete také z kategorie souborů cookies, ke které jste dali dříve souhlas, odhlásit.

Upozorňujeme, že některé soubory cookies jsou pro fungování našich webových stránek nezbytné a jejich vymazání nebo zakázání ve vašem prohlížeči omezí funkčnost stránek.

Pokud chcete místo naší funkce nastavení souborů cookies použít k odhlášení sledovacích souborů cookies služby Google Analytics nebo Adobe Analytics svůj prohlížeč, můžete si nainstalovat rozšíření prohlížeče pro odhlášení služby Google Analytics a můžete také odhlásit službu Adobe Analytics.

 

Sledování mobilních zařízení

Některé vztahy se společností AbbVie mají podobu mobilních aplikací nebo webových stránek, které můžete používat na svém mobilním zařízení. Pokud k přístupu ke vztahům se společností AbbVie a jejich používání využíváte mobilní zařízení, můžeme na základě vašeho souhlasu, kromě ostatních výše popsaných údajů shromažďovat následující údaje specifické pro mobilní zařízení: ID zařízení nebo reklamy, typ zařízení, typ hardwaru, adresu řízení přístupu k médiím („MAC“), mezinárodní identitu mobilního zařízení („IMEI“), verzi vašeho mobilního operačního systému, platformu používanou k přístupu ke stránkám a aplikacím AbbVie nebo k jejich stahování (např. Apple, Google, Amazon, Windows), údaje o poloze a údaje o používání vašeho zařízení a o vašem způsobu využívání vztahů se společností AbbVie.

Jak můžeme používat osobní údaje prostřednictvím online interakcí

Kromě způsobů použití popsaných samostatně v tomto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme vaše osobní údaje získané online používat k dalším účelům popsaným v této části.

Přizpůsobení uživatelské zkušenosti

Vaše údaje, které získáme pomocí souborů cookies nebo podobných sledovacích technologií, můžeme použít k tomu, abychom vám usnadnili používání našich webových stránek a mobilních aplikací a orientaci na nich, abychom vám pomohli při registracích a přihlašování, abychom přizpůsobili obsah předvídáním informací a služeb, které by vás mohly zajímat, a abychom přizpůsobili a zlepšili naše interakce s vámi tím, že pro vás budou poskytované informace relevantnější. Údaje o vašem používání webových stránek můžeme také přidat k obecnému profilu, který o vás vedeme, aby byly vztahy se společností AbbVie více individuální. Při zasílání e-mailové komunikace můžeme do e-mailu umístit webový maják či podobnou sledovací technologii, abychom zjistili, zda je vaše zařízení schopno přijímat e-maily ve formátu HTML, nebo abychom shromáždili údaje o tom, zda byl e-mail nebo příloha či odkaz v e-mailu otevřen. Tyto údaje nám pomáhají určit a zdokumentovat, zda pro vás byla určitá část naší komunikace relevantnější.

V určitých případech získáváme tyto osobní údaje s vaším souhlasem. V jiných případech tyto údaje získáváme z důvodu našeho oprávněného obchodního zájmu za účelem optimalizace a přizpůsobení vaší uživatelské zkušenosti.

Digitální analýza a zlepšování

Osobní údaje, které nám poskytnete, a online informace, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookies a podobných sledovacích technologií, můžeme použít ke sledování vzorců návštěvnosti a preferencí uživatelů. 

Tyto informace získáváme z důvodu našich oprávněných obchodních zájmů, kterými jsou bezpečnost, zlepšování, analýza a optimalizace vztahů se společností AbbVie.

Analýza sociálních sítí

Můžeme také analyzovat veřejné zdroje, jako jsou webové stránky a kanály sociálních sítí za účelem sledování, analýzy a zlepšení našeho porozumění interakcím s našimi produkty, službami a událostmi a názorům na ně. Společnost AbbVie a její poskytovatelé služeb budou při provádění těchto činností respektovat oznámení o ochraně osobních údajů a podmínky používání platné pro tyto zdroje.

Jak můžeme vaše osobní údaje sdílet prostřednictvím online interakcí

Kromě způsobů předávání osobních údajů popsaných samostatně v tomto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme osobní údaje sdílet online pro další účely popsané v této části.

Reklama třetích stran a reklama založená na chování online

Na webových stránkách a mobilních službách třetích stran vám můžeme poskytovat online reklamu na produkty a služby AbbVie, která je vám přizpůsobena a která může být založena na osobních údajích, jež nám poskytnete, nebo na webových stránkách třetí strany, které navštěvujete, nebo na vaší aktivitě při prohlížení, nákupech či zájmech. Některé údaje o vašem zařízení můžeme sdílet s našimi poskytovateli reklamních služeb, které jsme získali ze souborů cookies a dalších technologií pro sběr a sledování dat na základě vašich vztahů se společností AbbVie.

Některé vztahy se společností AbbVie mají podíl na reklamě založené na chování online (někdy se jí také říká cílená reklama nebo reklama založená na zájmech). Tyto stránky rozpoznáte podle odkazu „Advertising Choices“ (Možnosti reklamy) v dané reklamě. Naši partneři v reklamní síti mohou na našich webových stránkách a na stránkách jiných třetích stran umisťovat a používat soubory cookies ke shromažďování osobních údajů o vašich aktivitách, aby vám mohli poskytovat online reklamu, která je založena na vašich zájmech. Když se vám zobrazí reklama založená na chování online od společnosti AbbVie, uvidíte ikonu „Ad Choices“ (Volby reklamy). Kliknutím na tuto ikonu nebo odkaz se dostanete na webovou stránku, kde můžete spravovat či odmítnout používání údajů o historii vašeho procházení, které se používají pro zobrazování reklamy založené na chování online. Pokud se odhlásíte, mohou se vám i nadále zobrazovat online reklamy, včetně reklam od společnosti AbbVie, které jsou založeny na jiných údajích (např. na základě obsahu prohlížené stránky, a nikoli na základě vaší předchozí aktivity v rámci clickstreamu).

Z určité reklamy založené na chování online se můžete odhlásit také prostřednictvím nástroje Digital Advertising Alliance a nástroje Network Advertising Initiative.

Některé webové prohlížeče mohou webovým službám, se kterými váš prohlížeč komunikuje, vysílat signály s pokynem „nesledovat“. K datu účinnosti tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebyl dosud stanoven žádný oborový standard, jak na tyto signály reagovat; společnost AbbVie proto v současné době na takové signály nereaguje. Můžete se však odhlásit od inzerentů, kteří používají historii vašeho prohlížení k poskytování reklamy založené na chování online, a to prostřednictvím výše uvedených mechanismů.

[Nahoru]

 

Odkazy na weby třetích stran a rozšíření sociálních sítí

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se týká pouze vztahů se společností AbbVie, na které odkazuje toto oznámení o ochraně osobních údajů, a nevztahuje se na webové stránky třetích stran, na něž mohou vztahy se společností AbbVie odkazovat, včetně odkazů na externí webové stránky nebo reklamy třetích stran. Doporučujeme vám, abyste se seznámili s prohlášeními o ochraně osobních údajů poskytovanými všemi třetími stranami předtím, než jim poskytnete své osobní údaje.

Vztahy se společností AbbVie mohou využívat rozšíření sociálních sítí (např. tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku a tlačítko „Sdílet na Twitteru“), abyste mohli snadno sdílet informace s ostatními. Pokud jste během prohlížení našich stránek přihlášeni na stránkách sociálních sítí (např. Facebook, Twitter), modul rozšíření sociálních sítí těmto stránkám sociálních sítí umožní přijímat informace o tom, že jste navštívili naše stránky. Rozšíření sociálních sítí také umožní stránce sociálních sítí sdílet informace o vašich aktivitách na našich stránkách s ostatními uživateli dané sociální sítě. Tato nastavení sdílení spravují stránky sociálních sítí a informace o jejich zásadách ochrany osobních údajů a sdílení dat je nutné si vyhledat na jejich stránkách.

[Nahoru]

 

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Pokud jste se ucházíte o zaměstnání u společnosti AbbVie, mohou osobní údaje poskytnuté s vaší žádostí o zaměstnání zahrnuté ve vašem životopise obsahovat kontaktní údaje, předchozí profesní, vzdělávací a jiné informace, údaje o řidičském průkazu, licence, povolení a certifikáty, které vlastníte, referenční informace a jakékoli další informace, jež se rozhodnete poskytnout (např. preference ohledně zaměstnání, ochota přestěhovat se, ocenění nebo profesní členství). Tyto informace mohou pocházet od vás či náborového pracovníka.

V souladu s platnými právními předpisy můžeme našim uchazečům klást otázky týkající se rasy či etnického původu, pohlaví, veteránského postavení a zdravotního postižení, a to za účelem kontroly dodržování rovných příležitostí při zaměstnávání. S výjimkou případů, kdy je to výslovně požadováno nebo kdy to vyžaduje zákon, vás žádáme, abyste v žádosti neuváděli informace, které lze podle platných právních předpisů považovat za citlivé údaje. Mezi citlivé údaje patří údaje o rase, barvě pleti, náboženském vyznání, etnickém původu, národnosti nebo státní příslušnosti, věku, pohlavní identitě či vyjádření pohlaví, sexuální orientaci, rodinném stavu, lékařských nebo zdravotních údajích (včetně tělesného či duševního postižení nebo stavu těhotenství), genetických či biometrických údajích, politickém nebo filozofickém přesvědčení, členství v politických stranách či odborech, veteránském postavení, fotografiích, informacích o prověrkách, soudních údajích, jako jsou záznamy v trestním rejstříku nebo informace o jiných soudních či správních řízeních, nebo jakémkoli jiném zákonem chráněném stavu.

Osobní údaje budou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu zpracovávat vaši žádost o zaměstnání, hodnotit vaši pozici a kvalifikaci a provádět ověřování referencí. Můžeme také požadovat výpis z rejstříku trestů a provádět ověření spolehlivosti v návaznosti na charakter zaměstnání o které se ucházíte, pokud to platné právní předpisy umožňují. Osobní údaje z vaší žádosti o zaměstnání můžeme také zpracovávat pro regulační a právní účely a pro účely dodržování předpisů v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Osobní údaje mohou být použity také pro další administrativní účely, včetně souhrnných zpráv pro vedení, interních školení a podle obecných požadavků na provoz našeho podniku.

Údaje z vašich žádostí můžeme sdílet s náborovými pracovníky, konzultanty, právníky, službami ověřování spolehlivosti před nástupem do zaměstnání a s našimi přidruženými společnostmi.

[Nahoru]

 

Informace pro zdravotnické pracovníky

Jste-li zdravotnický pracovník, můžeme získávat další kategorie osobních údajů, jak je popsáno v této části. Osobní údaje zdravotnických pracovníků používáme a předáváme pro další účely popsané v této části. Kategorie získávaných osobních údajů a účely jejich použití a předávání popsané v této části doplňují veškeré další postupy získávání, používání a předávání osobních údajů popsané samostatně v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Další osobní údaje, které může společnost AbbVie získávat o zdravotnických pracovnících

Pokud jste zdravotnický pracovník, můžeme o vás získávat osobní údaje přímo od vás a na základě účasti na setkáních sponzorovaných nebo podporovaných společností AbbVie, jako jsou klinické výzkumné a vývojové aktivity sponzorované společností AbbVie a hlášení farmakovigilančních událostí.

 

Můžeme získávat i následující další kategorie osobních údajů o zdravotnických pracovnících:

 • profesní údaje, jako jsou životopisy nebo jiné dokumenty či formuláře poskytnuté přímo nám, místo výkonu povolání, pracovní pozice, profesní kontaktní údaje, lékařská specializace, číslo profesní licence, odborná kvalifikace a vědecká činnost (například předchozí zkušenosti s klinickými zkouškami, aktivita na platformách sociálních sítí nebo jiných webových stránkách a účast v minulých či probíhajících výzkumných studiích s námi a jinými společnostmi), organizační nebo institucionální příslušnost, publikace akademického či vědeckého výzkumu a článků a členství ve sdruženích a radách,
 • osobní údaje poskytnuté za účelem účasti na námi sponzorovaných nebo podporovaných setkáních, jako jsou námi sponzorované klinické výzkumné a vývojové aktivity, online či osobní semináře týkající se informací o produktech, vzdělávací akce a aktualizace klinických informací,
 • podrobnosti o interakcích s námi, například o tom, jaké schůzky jsme uspořádali, o jakých tématech jsme diskutovali, o vašich znalostech a otázkách ohledně našeho podnikání a produktů, o tom, jaké materiály jsme vám zobrazovali, a o veškeré zpětné vazbě, kterou jste nám poskytli, jakož i o vašich názorech a zvyklostech při předepisování, zvyklostech týkajících se vašich pacientů, diagnózách a informacích o automatickém sledování v online interakcích s námi,
 • údaje o platbách a jiných převodech hodnot získané z vašich interakcí se společností AbbVie, které mohou zahrnovat vaše daňové identifikační číslo nebo národní identifikační číslo (pokud to zákon vyžaduje či povoluje), příspěvky na náklady vzdělávacích akcí (např. registrační poplatky, cestovní náklady a náklady na ubytování) a poplatky za služby, včetně poradenských služeb.

Další použití a předání osobních údajů zdravotnických pracovníků

Osobní údaje zdravotnických pracovníků používáme a předáváme pro následující další účely.

 • Pro plnění naší smlouvy s vámi, pokud jste vy nebo vaše instituce s námi uzavřeli smlouvu o poradenství, odborných službách či jiný typ smlouvy.
 • Na základě našich oprávněných zájmů na rozvoji a zlepšování našich služeb budeme používat a zveřejňovat osobní údaje zdravotnických pracovníků za účelem:
  • řízení a zlepšování našich vztahů s vámi, včetně plánování, organizování a přezkoumávání veškeré spolupráce s vámi, a pro kontaktování vás,
  • pomoci s poskytováním informací, které jsou relevantní s přihlédnutím k vašim odborným znalostem, zájmům a preferencím,
  • náboru a hodnocení vhodnosti zdravotnických pracovníků pro jejich účast v klinických studiích a průzkumu trhu a dalších výzkumných studiích,
  • provádění tržních a výzkumných studií ve veřejném a soukromém sektoru,
  • komunikace s vámi o našich produktech a programech (s výhradou případných dalších požadavků na marketingový souhlas), zapojení do vědeckých nebo vzdělávacích programů, správa našich programů podpory pacientů a případné poskytování přístupu k nim, reakce na objednávky produktů a poskytování vzorků produktů,
  • výzkumných a analytických důvodů pro vývoj a vyhodnocování našich produktů, služeb, materiálů a léčby,
  • interního účetnictví a analýzy v souvislosti s našimi interními zásadami a pravidly, jako je například náš Kodex obchodního chování společnosti AbbVie.
    
 • Na základě našich zákonných povinností a z důvodů veřejného zájmu budeme používat a předávat osobní údaje zdravotnických pracovníků za účelem:
  • sledování bezpečnosti, podávání zpráv a auditů a reagování na dotazy nebo problémy týkající se našich produktů,
  • dodržování platných právních předpisů a nařízení, včetně požadavků uložených kodexy chování v daném odvětví pro získávání údajů o platbách a jiných převodech hodnot zdravotnických pracovníků a předávání těchto údajů, s výhradou platných místních požadavků na souhlas s předáváním těchto údajů způsobem, který umožňuje individuální identifikaci zdravotnického pracovníka.

[Nahoru]

 

Další informace pro účastníky programů pro pacienty a zákazníky

Můžeme získávat další kategorie osobních údajů o účastnících programů pro pacienty a zákazníky společnosti AbbVie, jak je popsáno v této části, včetně programů podpory pacientů a věrnostních programů.  Osobní údaje o účastnících programů pro pacienty a zákazníky můžeme také používat a předávat pro další účely popsané v této části. Kategorie získávaných osobních údajů a účely jejich použití a předávání popsané v této části doplňují veškeré další postupy získávání, používání a předávání osobních údajů popsané samostatně v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Další osobní údaje, které společnost AbbVie získává pro potřeby programů pro pacienty a zákazníky

Pokud se účastníte programu pro pacienty nebo zákazníky, můžeme zpracovávat následující další kategorie vašich osobních údajů, které jsme získali přímo od vás:

 • kontaktní údaje, jako je adresa, telefonní číslo a další kontaktní údaje,
 • osobní údaje, jako je jméno, datum narození a pohlaví,
 • údaje shromážděné nebo vytvořené v souvislosti s vaším využíváním našich programů a služeb,
  údaje o zdravotním stavu, které nám poskytnete v souvislosti s hlášením nežádoucích účinků, a to na základě Vašeho souhlasu.

 

Další využití údajů v rámci programů pro pacienty a zákazníky

S vaším souhlasem používáme a předáváme vaše osobní údaje v rámci vaší účasti v programu za účelem správy a řízení programu, včetně přizpůsobení programu, dodávání produktů a služeb, správy věrnostních programů, připomínání užívání předepsaného přípravku nebo doplnění přípravku a poskytování podpory programu, komunikace a materiálů týkajících se vaší léčby a programu.

Na základě našich zákonných povinností a z důvodů veřejného zájmu můžeme vaše osobní údaje používat a předávat v rámci našich programů za účelem sledování bezpečnosti, podávání zpráv a provádění auditů, odpovídání na dotazy nebo problémy týkající se našich produktů, jakož i za účelem dodržování platných zákonných předpisů a nařízení.

Osobní údaje, které vás přímo neidentifikují, budeme používat také pro kompatibilní účely analýzy, výzkumu a souvisejících publikací, včetně hodnocení, vývoje a zlepšování programů společnosti AbbVie a souvisejících služeb, produktů a léčiv.

[Nahoru]

 

Ochrana osobních údajů dětí

Společnost AbbVie vědomě nezískává žádné osobní údaje přímo od osob mladších 13 let. Veškeré vztahy se společností AbbVie, které se týkají podpory dětí, jsou určeny a komunikovány pouze s rodiči a opatrovníky.  Jste-li rodič nebo opatrovník a dozvíte se, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás prosím jedním ze způsobů uvedených v části Vaše práva na ochranu osobních údajů a možnosti volby a společně tento problém vyřešíme.

[Nahoru]

 

Naše kontaktní informace

Pokud máte dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo jakýkoli jiný požadavek či dotaz týkající se ochrany osobních údajů, můžete se na nás nebo na naši globální kancelář pro ochranu osobních údajů, včetně našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kdykoli obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Můžete se také odhlásit z odběru našich programů nebo služeb či je zrušit.

Své žádosti nebo dotazy týkající se ochrany osobních údajů zasílejte zde. Můžete nás také kontaktovat kliknutím na tento odkaz „Kontakt“, pomocí funkce kontaktních informací v naší mobilní aplikaci, zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo na bezplatné telefonní číslo 1-800-255-5162. Můžete také zaslat dopis na následující adresu:

AbbVie Customer Service
Attn: Privacy
Department 36M
1 N. Waukegan Road
North Chicago, IL 60064-6163

Ve všech sděleních, jež nám zasíláte, uveďte e-mailovou adresu použitou pro registraci (je-li to relevantní), adresu webové stránky, mobilní aplikace nebo konkrétního programu, kterému jste poskytli osobní údaje (např. AbbVie.com), a podrobné vysvětlení svého požadavku. Pokud si přejete vymazat, doplnit nebo opravit své osobní údaje a kontaktujete nás e-mailem, uveďte do předmětu e-mailu „Žádost o výmaz“ či „Žádost o doplnění/opravu“. Na všechny opodstatněné žádosti včas odpovíme, přičemž pro vyřízení některých žádostí může být nutné další potvrzení vaší totožnosti.

[Nahoru]

 

Vaše práva na ochranu osobních údajů a možnosti volby

Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů můžete mít právo požádat o přístup k osobním údajům, které se vás týkají, nebo je opravit, zablokovat či vymazat, předat osobní údaje jinému správci, kdykoli odvolat svůj souhlas (tím není dotčena zákonnost předchozích činností zpracování údajů) nebo vznést námitku proti veškerému použití vašich osobních údajů. Pokud nebudeme schopni poskytnout požadované informace nebo provést požadovanou změnu, sdělíme vám důvody takového rozhodnutí. Dále máte právo získat zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Podle místních právních předpisů můžete mít právo podat stížnost u místního úřadu pro ochranu osobních údajů.

Můžete mít právo vznést námitku proti činnostem zpracování popsaným v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, které se zakládají na našich oprávněných zájmech.

Své žádosti nebo dotazy týkající se ochrany osobních údajů zasílejte zde.

[Nahoru]

 

Bezpečnost a uchovávání údajů

Společnost AbbVie provádí vhodné technické, administrativní a fyzické kontroly, aby přiměřeně zabezpečila veškeré osobní údaje získané prostřednictvím vztahů se společností AbbVie. Vždy však existuje určité riziko, že neoprávněná třetí strana může zachytit internetový přenos nebo že někdo najde způsob, jak naše bezpečnostní systémy narušit. Vyzýváme vás k opatrnosti při přenosu osobních údajů přes internet, zejména údajů týkajících se vašeho zdraví. Nemůžeme zaručit, že neoprávněné třetí strany nezískají přístup k osobním údajům o vás; proto při předávání osobních údajů zvažte související výhody i rizika.

Osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud platné právní předpisy nebo příkazy nevyžadují jinak. Kritéria uplatňovaná při určování doby uchovávání zahrnují (i) dobu, po niž se udržuje vztah se společností AbbVie; (ii) skutečnost, zda existuje zákonná povinnost uchovávání nebo povinnost dodržovat osvědčené postupy, které podléháme; a (iii) zda je uchovávání nutné s ohledem na soudní spory či vyšetřování ze strany regulačních orgánů.

[Nahoru]

 

Mezinárodní předávání osobních údajů

Osobní údaje můžeme předávat i mezinárodně, jak je popsáno v této části.

Předávání mezi podniky:

Osobní údaje je možné předávat a zpracovávat mezi společností AbbVie Inc. v USA, mateřskou společností AbbVie, a jejími přidruženými společnostmi v jiných zemích, a to na základě standardních smluvních doložek. Úplný seznam přidružených společností AbbVie Inc. a jejich právních příslušností naleznete v našem nejnovějším Podání pro SEC. Naše společnost vede v platnosti několik smluv o předávání údajů mezi společnostmi, které jsou založeny na standardních smluvních doložkách a zahrnují předávání osobních údajů mezi společností AbbVie Inc. a jejími přidruženými společnostmi po celém světě, aby byla zajištěna odpovídající ochrana osobních údajů. Kopie těchto smluv lze získat zasláním e-mailové zprávy na adresu [email protected].

Předání prodejcům, dodavatelům a obchodním partnerům

Osobní údaje mohou být předávány a zpracovávány také našimi prodejci, dodavateli a obchodními partnery v jiných zemích. Veškeré mezinárodní předávání osobních údajů třetím stranám, a to i mimo zemi, kde byly osobní údaje získány, bude probíhat v souladu s omezeními a požadavky na mezinárodní předávání údajů, které platí podle zákonů o ochraně osobních údajů, včetně případného použití vzorových smluv EU o předávání osobních údajů zpracovatelům nebo správcům údajů.

[Nahoru]

 

Přístup k našim stránkám po celém světě

Tyto stránky vlastní a provozuje společnost AbbVie ve Spojených státech. Pokud tyto stránky navštívíte z jiné země než ze Spojených států, vaše komunikace s námi povede k přeshraničnímu přenosu osobních údajů, a to na základě standardních smluvních doložek.  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze s vaším souhlasem, za účelem plnění smlouvy mezi vámi a námi, plnění zákonných povinností nebo v případech našeho oprávněného zájmu. Tyto oprávněné zájmy zahrnují administrativní úkony a plnění vašich požadavků.

[Nahoru]

 

Změny našeho oznámení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje budeme používat pouze způsobem popsaným v oznámení o ochraně osobních údajů platném v době, kdy byly osobní údaje získány. Vyhrazujeme si však právo kdykoli změnit podmínky tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, a to v souladu s platnými požadavky. Veškeré změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů vám budou oznámeny a zároveň budou neprodleně zveřejněny na této stránce a doplněny novým datem platnosti v horní části stránky. Doporučujeme vám, abyste toto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovali a sledovali případné změny. S veškerými osobními údaji získanými při vašem dalším využívání vztahů se společností AbbVie bude nakládáno v souladu s aktuálně zveřejněným oznámením o ochraně osobních údajů.

[Nahoru]