Skip to main content

Neurovědy

Provádíme výzkum u několika neurodegenerativních poruch, jako jsou například Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza a Parkinsonova choroba.

Naše centrum výzkumu pro neurovědy

V květnu 2016 jsme otevřeli v Cambridge ve státě Massachusetts výzkumné centrum Foundational Neuroscience Center (FNC)
o velikosti téměř 4 000 m2. Provádíme v něm výzkum zaměřený na hlubší porozumění biologickým mechanismům, které způsobují neurodegenerativní onemocnění. Naším cílem je identifikovat nové léčebné přístupy, které přinesou úlevu našim pacientům s těmito chronickými, vyčerpávajícími nemocemi.

Alzheimerova choroba

S rostoucím počtem pacientů a ošetřujících, kteří hledají pomoc
v rámci zdravotnického systému, se Alzheimerova nemoc stává pro společnost stále aktuálnější výzvou. Současná léčba řeší pouze projevy nemoci a nedokáže předejít rozvoji onemocnění nebo zvrátit již vzniklá poškození. S předními světovými odborníky na Alzheimerovu chorobu spolupracujeme na identifikaci způsobů, které dokážou zastavit onemocnění v jeho nejranějších fázích. V oblasti léčby Alzheimerovy choroby a progresivní supranukleární obrny (PSP) provádíme výzkum anti-tau protilátky, který je v současnosti ve 2. fázi klinického vývoje.

Zjistěte více o našem boji s Alzheimerovou chorobou

video neuroscience

Zjistili jsme, že protein tau může být hlavní příčinou rozvoje Alzheimerovy choroby, a proto jsme se ji rozhodli zastavit. 

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) je progresivní chronická porucha nervového systému, která se nejčastěji vyskytuje u pacientů ve věku od 20 do 40 let. Při RS napadá imunitní systém protein myelin, který vytváří ochranný obal nervových vláken. Jakmile RS způsobí poškození myelinu, dochází k narušení komunikace mezi neurony a následně k rostoucímu úbytku neuronů, atrofii a postupně i k významnému postižení. Usilujeme o nalezení řešení pro pacienty s RS, a proto v současnosti podporujeme možnosti léčby, které zlepšují ochranu nervů a napomáhají regeneraci neuronů.  

Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění, které postihuje více než 10 milionů osob na světě. Kromě naší stávající léčby pokročilých stadií Parkinsonovy choroby aktuálně zkoumáme další možnosti, které by pacientům přinesly nový způsob léčby této progresivní chronické nemoci. Vyvíjíme také nový systém podávání naší stávající léčby, který by měl zvýšit komfort pacientů i ošetřujících.