Skip to main content

Náš celosvětový závazek k eliminaci hepatitidy C

Spolupracujeme s vládami, odborníky, pacientskými organizacemi a dalšími stakeholdery v oblasti hepatitidy C na podpoře přibližně 300 mikroeliminačních programů napříč celým světem. Tyto cílené lokální iniciativy přispívají k dosažení celosvětové eliminace hepatitidy C. 

K naplnění cíle Světové zdravotnické organizace eliminovat hepatitidu C do roku 2030 zbývá pouhých 11 let.  I my se na tomto cíli podílíme.