Skip to main content

O AbbVie

Soustřeďujeme se na oblasti s vysokou medicínskou potřebou. Nezůstáváme ale jen u léčby nemocí – snažíme se hledat řešení, která budou mít významný dopad na kvalitu života pacientů. Jsme AbbVie, biofarmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj inovativních léků.

Co děláme

Celosvětově v AbbVie pracuje více než 48 000 zaměstnanců, mezi nimiž jsou vědci, výzkumní pracovníci, specialisté na komunikaci, výrobní experti i odborníci na vztahy s regulačními úřady. Přinášíme nové přístupy k řešení současných zdravotních výzev – od život ohrožujících onemocnění až po chronické stavy.
Zaměřujeme se především na obtížně léčitelné nemoci, u kterých můžeme pro dosažení vědeckého pokroku využívat naše vlastní odborné znalosti v oblasti výzkumu a vývoje. Neustále hledáme řešení, která jdou nad rámec současné léčby nemocí a mají významný dopad na kvalitu života pacientů, společnost i na vědu samotnou. 

Pacienti: přinášíme řešení pro více pacientů

Abychom porozuměli situaci pacientů, spolupracujeme s partnerskými institucemi, akademickou obcí, klinickými experty, předními lékaři, vládními i pacientskými organizacemi. To nám umožňuje nalézat a přinášet nová řešení, která představují skutečnou změnu. 

Výzkum: hledáme lepší řešení nejtěžších globálních výzev

Základním stavebním kamenem našeho podnikání jsou výzkum a inovace. Náš dynamický přístup a podpora spolupráce nám pomáhají dosáhnout vědeckého pokroku a umožňují nám nacházet lepší řešení v léčbě nemocí, které představují nejtěžší celosvětové zdravotní výzvy. Soustřeďujeme se na výzkum, vývoj a dodávání léků v terapeutických oblastech, v nichž jsme prokázali své odborné znalosti a kde umíme ovlivňovat kvalitu života pacientů. Mezi ně patří:

  • imunologie
  • onkologie
  • neurovědy
  • virologie
  • péče o oči
  • estetická medicína

Partnerství: spolupracujeme, abychom vytvářeli změnu

S našimi partnery jsme se zavázali řešit nejzávažnější globální zdravotní výzvy. Spolupracujeme s partnerskými institucemi, univerzitami, klinickými experty, vládami a pacientskými organizacemi, abychom společně vyvinuli maximální úsilí a využili odborných znalostí a zdrojů pro hledání lepších řešení pro pacienty na celém světě.

Odpovědnost: pracujeme s nadšením a jsme zodpovědní za svou činnost

V AbbVie nám záleží na tom, co děláme a jak to děláme. Jdeme nad rámec medicíny – naše zdroje využíváme ke zlepšování zdravotní péče i společnosti. Zavázali jsme se:

● Zlepšovat zdravotní péči. Zaměřujeme se na nenaplněné medicínské potřeby a usilujeme o zlepšení přístupu ke zdravotní péči v různých zemích světa.

● Chovat se odpovědně. To je základem našeho podnikání. Zavázali jsme se vytvářet etickou, transparentní a inkluzivní kulturu našeho podnikání, která povede k udržitelnému růstu. 

● Podporovat komunity. Spolupracujeme s místními komunitami, které jsou často odkázány na pomoc druhých. 

Firemní kultura: podporujeme inovace a objevy

Podporujeme diverzitu a inkluzi. Pracují u nás lidé zastupující nejrůznější komunity, kterým celosvětově poskytujeme naše služby. Práce v  AbbVie je pro nás více než jen běžné zaměstnání. Je to práce, která nás naplňuje, protože vede ke zlepšování kvality života lidí po celém světě. Pokud se jedná o zdraví pacientů, podporujeme ty nejlepší nápady bez ohledu na to, kde se zrodily.

"V AbbVie stavíme na pevně daných hodnotách, které vycházejí z našeho více než 130letého odkazu. Určují naše směřování, řídí způsob, jakým přistupujeme k našim pacientům i k sobě navzájem, jak vytváříme naše strategie
a vedeme naše podnikání. Pomáhají nám zaměřovat se na to nejdůležitější – naše pacienty a naše lidi."

Richard A. Gonzalez, předseda představenstva a výkonný ředitel

Naše historie

Společnost AbbVie byla založena v roce 2013, ale naše kořeny sahají daleko do minulosti. V roce 2013 jsme se oddělili od společnosti Abbott, přesto s ní sdílíme stále stejný odkaz a nejlepší vyhlídky na úspěch v budoucnosti.

Naše jméno představuje spojení mezi minulostí a budoucností. Po rozdělení byl z AbbVie vytvořen nový typ společnosti – biofarmaceutická firma. Spojujeme stabilitu, globální působnost, zdroje a komerční kapacity farmaceutické firmy se zaměřením a kulturou biotechnologické firmy. 

V současnosti se více než 48 000 našich zaměstnanců na celém světě zaměřuje na dodávání inovativních léčiv a terapií, které přinášejí pacientům významný prospěch.