Skip to main content

Náš výzkum ovlivňuje životy lidí

Výzkum a inovace jsou základem naší společnosti. Naše aktivity se však neomezují jen na vývoj léků, které v laboratořích vykazují dobré výsledky – zvyšujeme současné standardy zdravotní péče tak, aby měla větší přínos pro naše pacienty. 

Více než 1 400 odborných prací

Vědečtí pracovníci AbbVie publikovali v roce 2020 více než 1 400 odborných prací, na jejichž poznatcích mohou stavět i ostatní vědci.

Terapeutické oblasti

Výzkum v oblastech s nenaplněnými medicínskými potřebami

Neustále hledáme nové způsoby řešení nejzávažnějších zdravotních výzev. Soustřeďujeme se především na ty terapeutické oblasti, ve kterých jsme již prokázali své odborné znalosti a u nichž věříme, že můžeme dosáhnout ještě lepších výsledků v léčbě.

Kde působíme

Čtrnáct zemí s centry výroby, výzkumu a vývoje.

Proces vývoje léčiv

Od výzkumu přes klinická hodnocení až po schválení regulačními úřady; zjistěte více 
o tom, jak se dostává nová léčba k pacientům.

Technologie a platformy

Přinášíme pacientům lepší řešení

Naším cílem je podporovat prostřednictvím investování do průlomových technologií a platforem inovace ve vývoji našich léků a přinášet pacientům lepší řešení. 

Výzkum a vývoj

Oddáni novým objevům

Naši výzkumní pracovníci rozšiřují vývoj našich léků především v oblasti léčby nádorových, autoimunitních a neurodegenerativních onemocnění.

Klinická hodnocení

Prohlubujeme úroveň medicínského poznání

V každé terapeutické oblasti, kterou se zabýváme, máme ve vývoji nové molekuly. Rozhodující fází vývoje nových léků je klinický výzkum. Jeho součástí jsou klinická hodnocení, která posuzují bezpečnost a účinnost nové léčby.

"Naším hlavním posláním je výzkum a vývoj nových léků, které mají potenciál změnit standardy léčby pacientů bojujících se závažnými a často život ohrožujícími nemocemi."

Dr. Michael Severino, výkonný viceprezident, ředitel pro výzkum a vývoj

Naše léky

Portfolio léků

Naším cílem je vyvíjet inovativní léky na nemoci, u kterých doposud chybí efektivní léčba. Schválení a použití našich léčivých přípravků se mohou v jednotlivých zemích světa lišit.