Produkty

Seznam produktů společnosti AbbVie dostupných v České republice

VPOIS (VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ ODBORNÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA)

Vstoupili jste do veřejně přístupné oblasti (VPOIS), která obsahuje informace o všech přípravcích společnosti AbbVie registrovaných v České republice. Povinnost zřídit VPOIS vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb. § 33 odst. 3 písm. g) bod 1. Níže jsou uvedeny léčivé přípravky registrované držitelem v České republice a aktuální informace o dostupnosti přípravku na trhu (ANO, NE).

Produkty

Seznam přípravků

Dostupnost na
trhu v ČR

Odkazy na informace o
přípravcích*

Duodopa, intestinální gel

ANO

Odkaz na informace o přípravku

Exviera, 250 mg potahované tablety

NE

Odkaz na informace o přípravku

Humira, 40 mg/0,8 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

NE

Odkaz na informace o přípravku

Humira, 40 mg/0,8 ml injekční roztok v předplněném peru

NE

Odkaz na informace o přípravku

Humira, 40 mg/0,4 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

ANO

Odkaz na informace o přípravku

Humira, 40 mg/0,4 ml injekční roztok v předplněném peru

ANO

Odkaz na informace o přípravku

Humira k pediatrickému užití, 40 mg/0,8 ml injekční roztok v injekční lahvičce

NE

Odkaz na informace o přípravku

Humira, 80 mg/0,8 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

ANO

Odkaz na informace o přípravku

Humira, 80 mg/0,8 ml injekční roztok v předplněném peru

ANO

Odkaz na informace o přípravku

Humira, 20 mg/0,2 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

ANO

Odkaz na informace o přípravku

Chirocaine 5 mg/ml, injekční roztok

ANO

Odkaz na informace o přípravku

Chirocaine 7,5 mg/ml, injekční roztok

ANO

Odkaz na informace o přípravku

Kaletra, 80 mg/20 mg/ml perorální roztok

NE

Odkaz na informace o přípravku

Kaletra, 100 mg/25 mg potahované tablety

NE

Odkaz na informace o přípravku

Kaletra, 200 mg/50 mg potahované tablety

ANO

Odkaz na informace o přípravku

Maviret, 100 mg/40 mg potahované tablety

ANO

Odkaz na informace o přípravku

Norvir, 100 mg prášek pro perorální suspenzi

NE

Odkaz na informace o přípravku

Norvir, 100 mg potahované tablety

ANO

Odkaz na informace o přípravku

RINVOQ, 15 mg tablety s prodlouženým uvolňováním ANO Odkaz na informace o přípravku

Sevorane, roztok k inhalaci

ANO

Odkaz na informace o přípravku

Skyrizi, 75 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

ANO

Odkaz na informace o přípravku

Synagis, 50 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

NE

Odkaz na informace o přípravku

Synagis, 100 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

NE

Odkaz na informace o přípravku

Synagis, 100 mg/ml injekční roztok

ANO

Odkaz na informace o přípravku

Venclyxto, 10 mg potahované tablety

ANO

Odkaz na informace o přípravku

Venclyxto, 50 mg potahované tablety

ANO

Odkaz na informace o přípravku

Venclyxto, 100 mg potahované tablety

ANO

Odkaz na informace o přípravku

Viekirax, 12,5 mg/75 mg/50 mg potahované tablety

NE

Odkaz na informace o přípravku

Zemplar, 1 mikrogram měkké tobolky

ANO

Odkaz na informace o přípravku

Zemplar, 2 mikrogramy měkké tobolky

ANO

Odkaz na informace o přípravku

Zemplar, 2 mikrogramy/ml injekční roztok

NE

Odkaz na informace o přípravku

Zemplar, 5 mikrogramů/ml injekční roztok

ANO

Odkaz na informace o přípravku

*Informace o užívání jsou určeny pouze pro občany ČR