Skip to main content

Všeobecné lékařství

Dlouhodobě se zaměřujeme také na výzkum a vývoj léků
v jiných terapeutických oblastech, ve kterých  léčba chybí, nebo
u nichž existují jen velmi omezené léčebné možnosti. Vždy nám jde především o zlepšení kvality života pacientů.

Zdraví žen

V současnosti vyvíjíme léky na tlumení projevů endometriózy
a děložních myomů, což jsou nemoci postihující miliony žen na celém světě. Obě onemocnění jsou velmi častá a jsou doprovázena různými chronickými komplikacemi.

Endometrióza

Endometrióza je bolestivé onemocnění dělohy, které celosvětově postihuje přibližně 176 milionů žen v reprodukčním věku. Snažíme se pomoci pacientkám zvládnout vhodnou léčbou endometriózu a často velmi vysilující bolesti, které ji doprovázejí. K únoru 2016 jsme zrealizovali doposud největší klinické studie v oblasti léčby endometriózy a nadále usilujeme o schválení léčby na nejčastější projevy této nemoci.

Děložní myomy

Děložní myomy, nazývané také leiomyomy či fibroidy, jsou nezhoubné nádory svalové tkáně dělohy. Nejčastěji se objevují u žen ve věku 30 až 40 let a bývají doprovázeny řadou bolestivých projevů. Pro ženy se silným menstruačním krvácením spojeným s myomy existují v současnosti jen omezené možnosti nechirurgické léčby. Aktuálně provádíme několik klinických studií hodnotících účinnost nové léčby, která pomáhá mírnit projevy děložních myomů.

Cystická fibróza

Cystická fibróza (CF) je vzácné, život ohrožující genetické onemocnění, které celosvětově postihuje 70 000 až 100 000 lidí.  Ve Velké Británii a Spojených státech se pacienti průměrně dožívají 35 – 40 let, v zemích jako je Salvador, Indie nebo Bulharsko je to dokonce méně než 15 let. V současnosti neexistuje na cystickou fibrózu žádná léčba. Aktuálně hodnotíme výsledky raných fází klinických studií s trojkombinovanou léčbou. 

Diabetická nefropatie

Diabetická nefropatie neboli diabetické onemocnění ledvin je častá komplikace u diabetu a hlavní příčina chronického onemocnění ledvin v rozvojovém světě. Aktuálně provádíme klinickou studii, která hodnotí účinky zkoumaného léku na progresi nemoci u pacientů s chronickým onemocněním ledvin stupně 2 až 4 a diabetem 2. typu.