Skip to main content

Specializace v Imunologii

Na řadu imunitně podmíněných onemocnění doposud neexistuje žádná léčba, nebo jsou léčebné možnosti jen velmi omezené. Proto pracujeme na vývoji účinných léků, které by pacientům s těmito vyčerpávajícími nemocemi pomohly. 

O imunitně podmíněných zánětlivých nemocech

Lidé jsou díky své vrozené a získané imunitě dobře chráněni před infekcemi způsobenými patogeny, jako jsou bakterie, viry, plísně a paraziti.
Při mnohých autoimunitních onemocněních, jako je například revmatoidní artritida, dochází v různých fázích jejich rozvoje k odpovědi na úrovni vrozené i získané imunity. Společným jmenovatelem těchto onemocnění je to, že jsou imunitně podmíněná, to znamená, že hlavní příčinou zánětu je imunitní systém. Náš výzkum a vývoj v imunologii se zaměřuje právě na tato imunitně podmíněná zánětlivá onemocnění.

Revmatoidní artritida

Revmatologie

Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida (RA) je chronické progresivní zánětlivé onemocnění, které se projevuje zejména zánětem kloubní výstelky. Způsobuje zánět, bolest kloubů, ztuhlost a otoky a může vést až
k trvalému poškození kloubů.
RA postihuje přibližně 1 % dospělé populace (přibližně 80 000 pacientů v České republice [2]) v průmyslových zemích, přičemž ženy postihuje až třikrát častěji než muže. [1] [3]
RA je imunitně podmíněné onemocnění, při kterém tělo chybně napadá zdravé klouby, což časem vede ke ztrátě jejich funkčnosti.[1] Dlouhodobě může RA vést k omezení schopnosti vykonávat každodenní činnosti, jako například otevřít lahev nebo dveře.[4]
Stávající léčba RA se zaměřuje na potlačení specifických částí imunitního systému, což snižuje zánět a pomáhá zpomalit rozvoj RA. Vědci nedávno zjistili, že s rozvojem nemoci se v imunitním systému aktivují různé signály.

Proto zkoumáme různé části imunitního systému souvisejícího s RA, abychom našli další způsoby, jak přerušit zánětlivé procesy.

Juvenilní idiopatická artritida

Juvenilní idiopatická artritida

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je imunitně podmíněné onemocnění, které zahrnuje různé formy chronické artritidy. Postihuje děti ve věku 16 let a mladší.[5][6] Existuje několik podtypů JIA, z nichž každý má jiné projevy: systémová artritida, oligoartritida, polyartritida (s přítomností pozitivního nebo negativního revmatoidního faktoru), psoriatická artritida, artritida s entezitidou a nediferencovaná artritida.[6]
JIA je závažným a bolestivým onemocněním, které může vést až k trvalé invaliditě.[7] Postihuje přibližně 59 000 dětí v Evropě,[8] incidence v České republice se odhaduje na 3,5 případů na 100 000 dětí.[9] Přesná prevalence závisí na podtypu JIA, nicméně toto onemocnění postihuje častěji dívky než chlapce.[10] Ve studiích bylo zjištěno, že u více než třetiny pacientů přetrvává nemoc aktivně až do dospělosti.[11]
Typické příznaky JIA jsou ztuhlost při probuzení, kulhání, citlivost kloubů, únava a otoky kloubů. Onemocnění postihuje různé klouby těla včetně kolen, kotníků a kloubů na rukou a nohou, v některých případech jsou postiženy i vnitřní orgány.[5] [6] Zánět způsobený nemocí může omezit pohyblivost postižených kloubů[12] a v závažnějších případech může způsobit problémy při vývoji a růstu kostí.[7]
Pro pacienty s tímto onemocněním je důležitá včasná diagnostika a léčba.

Ankylozující spondylitida

Ankylozující spondylitida

Ankylozující spondylitida (AS) neboli artritida páteře je chronické multisystémové zánětlivé onemocnění. Postihuje zejména páteř, sakroiliakální klouby (přechod mezi páteří a pánví) a osový skelet (lebku, hrudní koš a obratle).[13] Dochází při něm ke srůstání obratlů a páteř se stává nehybnou. To způsobuje bolest a ztuhlost od krku dolů.[14]

Příznaky mohou být mírné až závažné. AS může časem vést až k trvale nahrbenému postoji (charakter ohnuté bambusové tyče).[14]
Přestože příčina AS není doposud známá, onemocnění je významně podmíněno geneticky.[14] AS postihuje přibližně 0,1 až 0,5 % dospělé populace. Vyskytnout se může v jakémkoliv věku, avšak nejčastěji to bývá u mužů v době dospívání nebo mezi 20. až 29. rokem.[14]
Nejčastějším příznakem AS je postupný nástup bolesti v bederní oblasti[15] doprovázený zánětem vazů a šlach, trvalá bolest a ztuhlost v oblasti hýždí a kyčlí a abnormální srůsty obratlů.[15] AS je systémové onemocnění, které se může projevovat i celkovými příznaky, jako jsou horečka, únava, ztráta chuti k jídlu a zánět oka. Ve vzácných případech se mohou objevit i nemoci plic a srdce.[15]
V současnosti AS nelze vyléčit. Pro pacienty s tímto onemocněním je však důležitá včasná diagnostika a léčba.

Osteoartritida

Osteoartróza

Osteoartróza (OA) je onemocnění, které postihuje celý kloub – kloubní výstelku, chrupavku, vazy i kost.[16]
Osteoartróza je nejčastějším chronickým onemocněním kosterní svalové soustavy. Ve Spojených státech je OA postiženo nejméně 27 milionů dospělých, v České republice se odhaduje výskyt nemoci u 12 % pacientů ve věku nad 60 let.[17] [18] Přibližně 40 % dospělých nad 70 let je postiženo OA kolene a u 25 % dochází k omezení jejich každodenních činností. OA je tak hlavní příčinou invalidity u starších osob.[19]
Osteoartróza nejčastěji postihuje ruce, kolena, páteř, kyčle a prsty na nohou. Mezi příznaky OA patří bolesti kloubů, ztuhlost, otoky, slyšitelné narážení kloubů na sebe při pohybu a jejich omezená mobilita.[17] Příčina OA nebyla doposud zcela objasněna, jsou ale známy určité rizikové faktory, jako jsou genetická predispozice, věk, obezita a chybné postavení kloubů.[19]
Degenerace chrupavky při OA je dávána do souvislosti s interleukinem-1 (IL-1), který se vyskytuje jako IL-1alfa (IL-1α) a IL-1beta (IL-1β), tedy dvě velmi podobné verze stejné molekuly.[20] IL-1 je zánětlivá molekula, která může přispívat k degradaci chrupavky.

Plaková psoriáza

Dermatologie

Psoriáza

Psoriáza (lupénka) je chronické imunitně podmíněné onemocnění kůže, které způsobuje, že kožní buňky rostou příliš rychle. Tělo se těchto nadbytečných kožních buněk nestíhá zbavovat, což vede k jejich hromadění na povrchu kůže a tvorbě bílých, stříbřitých nebo červených ložisek. Tato ložiska se nejčastěji objevují na kolenou, loktech, pokožce hlavy, rukou, nohou a bedrech.[21]
Bylo prokázáno, že psoriáza je dědičná, nicméně externí vlivy, jako například chladné a suché klima, infekce, stres, suchá kůže a některé léky, ji mohou také vyvolat a zhoršit její průběh. Fyzické poranění kůže může navíc způsobit vznik dalších ložisek.[21] Psoriáza se nejčastěji vyskytuje u dospělých, není nakažlivá a nepřenáší se dotykem.[21] Ložisková psoriáza je běžné onemocnění, které postihuje přibližně 2-3 % světové populace (více než 125 milionů lidí na světě[23] a až 300 tisíc v České republice[24])[21]. U pacientů s ložiskovou psoriázou může dojít rovněž k rozvoji psoriatické artritidy nebo jiných přidružených nemocí včetně střevních zánětlivých onemocnění.[23]
Rozsah postižení a délka projevů psoriázy se u jednotlivých pacientů mohou významně lišit. Její projevy mohou vymizet či se zlepšovat i bez léčby a pak může docházet k opětovnému vzplanutí nemoci.[21]
U závažnějších případů ložiskové psoriázy dochází ke zhoršování projevů lupénky, kůže svědí a je zvýšeně citlivá. Ložiska se mohou spojovat a pokrýt velkou oblast nebo až celý povrch kůže. Psoriáza může postihovat i nehty, kůži dlaní, chodidel nebo intimních oblastí či pokožku hlavy.[21] Pacienti s psoriázou jsou často vůči okolí uzavření a vyhýbají se činnostem, při kterých by odhalili svou kůži.[25]
Přibližně u 10 až 20 % pacientů s psoriázou se objevuje také psoriatická artritida, zánět kloubů, který může vést až k závažným deformitám.[25]

Psoriatická artritida

Psoriatická artritida

Psoriatická artritida je chronické zánětlivé onemocnění, které postihuje zdravé klouby a kůži. Celosvětově jí trpí až 30 % z přibližně 125 milionů pacientů s psoriázou.[23] [26] U psoriatické artritidy dochází ke kombinaci kožních projevů, jako jsou suchá, šupinatá kůže a ložiska s červenou kůží, s příznaky artritidy v podobě bolesti kloubů a zánětu.
U mnoha lidí dochází rovněž k postižení nehtů na rukou i na nohou.[27]
Diagnostikovat psoriatickou artritidu může být obtížné, zejména při jejích mírných formách a v raných fázích nemoci.[28] Předcházet dlouhodobému poškození kloubů a tkání však lze pouze včasnou diagnostikou.[29]
Onemocnění postihuje téměř stejnou měrou muže i ženy. Obvykle se projeví mezi 36. až 40. rokem [26], může se však rozvinout v jakémkoliv věku. Studie v rodinách naznačují, že až 40 % lidí s psoriatickou artritidou má blízkého příbuzného se stejným onemocněním.[30] Vědci rovněž objevili určité genetické faktory, které by mohly s psoriatickou artritidou souviset.[30]

Hidradenitis suppurativa

Hidradenitis suppurativa (HS) je bolestivé chronické zánětlivé onemocnění kůže, pro které jsou typická zánětlivá ložiska zejména v podpaží a tříslech, na hýždích a pod prsy.[31] Mezi fyzické příznaky patří bolestivé abscesy a bulky, píštěle a zjizvení.[32][33]
HS zůstává často nerozpoznána, nebo je diagnostikována nesprávně či velmi pozdě. Průměrná doba do určení správné diagnózy bývá až 8 let.[34][35][36] Mezi příznaky HS patří hluboké léze s bolestivými bulkami a abscesy, ložiska v podpaží, tříslech, na hýždích a okolo prsou, které se mohou v průběhu doby střídavě objevovat a mizet.[34]
Nemoc se nejčastěji objevuje po pubertě, obvykle během 2. nebo
3. dekády života.[37] HS může být progresivní a její závažnost se může s rozvojem onemocnění zvyšovat. Mohou s ní být spojena i jiná onemocnění, například zánětlivá onemocnění střev či kloubní obtíže. Důležité je diagnostikovat nemoc včas a nasadit co nejdříve vhodnou léčbu.[38]

Crohnova choroba

Nespecifické střevní záněty (IBD)

Crohnova choroba

Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění střev, které může postihnout jakoukoliv část trávicího traktu od úst až po konečník.[39] Dochází při něm ke vzniku lézí na sliznici, které jsou důsledkem zánětu pronikajícího celou střevní stěnou. Mezi časté projevy nemoci patří průjem, křeče a bolesti břicha, úbytek hmotnosti a horečka.[39]
V České republice onemocněním trpí kolem 19 tisíc pacientů.[40] Postihuje rovnoměrně ženy i muže,[41] přičemž častěji se vyskytuje
v Severní Americe a Evropě.[42] Crohnova choroba může propuknout
v každém věku, ale nejčastěji bývá diagnostikována u dospívajících a dospělých v raném věku od 15 do 35 let.[42]
Pro Crohnovu chorobu je typické střídání období vzplanutí s obdobím remise, kdy dochází k útlumu příznaků onemocnění.[43] Mezi její komplikace patří tvorba píštělí - spojek, které mohou spojovat jednotlivé střevní kličky mezi sebou nebo jiným orgánem nebo způsobit blokádu střev či absces.[43]

Ulcerózní kolitida

Ulcerózní kolitida

Ulcerózní kolitida je chronické zánětlivé onemocnění střev, které způsobuje vznik vředů v tlustém střevě a konečníku.[44] Zatímco Crohnova choroba postihuje jakoukoliv část trávicího traktu, toto onemocnění postihuje pouze tlusté střevo a konečník a způsobuje průjem, křeče v břiše a úbytek hmotnosti.[45] U ulcerózní kolitidy je zasažena jen vnitřní výstelka střevní stěny.[45]
V ČR trpí ulcerózní kolitidou asi 23 tisíc lidí.[39] I když onemocnění může propuknout kdykoliv, obvykle je diagnostikováno u pacientů kolem 35 let.[45] Pacienti mohou mít různé příznaky v závislosti na rozsahu onemocnění a závažnosti zánětu.[45] Objevují se a mizí v obdobích klinické remise, která se střídají s epizodami vzplanutí nemoci.[45] Závažná vzplanutí nemoci mohou vyžadovat hospitalizaci a vést až k život ohrožujícím komplikacím.[46]
Odhaduje se, že 25 až 33 % pacientů s ulcerózní kolitidou musí v průběhu života podstoupit operaci. V dlouhodobém horizontu onemocnění zvyšuje riziko rakoviny střev. Někteří pacienti mohou mít příznaky i v jiných částech těla, například bolesti kloubů, problémy s očima nebo játry.[47]

Systémový lupus erythematosus

Systémový lupus erythematodes

Systémový lupus erythematodes (SLE), tedy nejčastější forma lupusu, se projevuje záněty různých orgánů v těle.[48]. Stanovení správné diagnózy je obtížné, protože se onemocnění může projevovat řadou příznaků a postihovat ledviny, plíce, kůži, nervovou soustavu a muskuloskeletární systém. Ve zprávě National Arthritis Data Working Group se uvádí, že se SLE vyskytuje častěji u žen ve fertilním věku, přesto nemoc může postihnout muže či ženy jakéhokoliv věku. Nejvyšší výskyt je u žen, Afroameričanů a osob ve věku mezi 20 a 40 lety.[48] V České republice lze odhadovat počet nemocných se SLE na 6 000 – 10 000.[49] Ačkoliv příčina onemocnění není známa, může jej spustit vystavení se slunečnímu záření a určitým lékům. Byla zjištěna případná genetická predispozice u osob, které jsou nositeli specifické formy genů pro Bcl-2 a IL-10, imunitní signální molekuly, čímž jsou vystaveny významnému riziku vzniku SLE.[50] V mnoha případech se může autoimunitní reakce, při níž imunitní systém napadá sám sebe, vyskytnout a být detekovatelná roky předtím, než se projeví příznaky nemoci. Tento nárůst autoimunitní aktivity může pomoci při diagnostice onemocnění.[51]
Ačkoliv je SLE často doprovázen zánětlivou artritidou a vyrážkou v obličeji ve tvaru motýlích křídel, vyskytují se u pacientů často i další příznaky jako únava, malátnost (pocit, kdy se člověk celkově necítí dobře), afty v ústech, kožní vyrážka, která se objevuje po vystavení se slunečnímu záření, bolesti na hrudi, bolesti hlavy, pocity pálení, mravenčení a svědění na kůži, suché oči a sucho v ústech, změna barvy prstů na rukou i na nohou při vystavení se chladu a mírné vypadávání vlasů. Objevit se mohou i problémy s kterýmkoliv důležitým orgánem  v těle.[51]

[1] National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. Handout on Health: Rheumatoid Arthritis. 2014. http://www.niams.nih.gov/health_info/rheumatic_disease/. Do zdroje nahlédnuto 25. května 2016.
[2] Pavelka K et al. Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění, Grada, 2014
[3] Van Vollenhoven RF. Sex differences in rheumatoid arthritis: more than meets the eye. BMC Med. 2009;7(1):12.
[4] Srikesavan CS, Shay B, Szturm T. Test-retest reliability and convergent validity of a computer based hand function test protocol in people with arthritis. Open Orthop J. 2015;9:57-67.
[5] Southwood T, Szer I. Juvenile Idiopathic Arthritis. In: ABC of Rheumatology. Vol Wiley; 2010:Chapter 15. https://books.google.com/books?id=ehnQn0VZZ3kC&pg=PT201&lpg=PT201&dq=abc+of+rheumatology+juvenile+idiopathic+arthritis&source=bl&ots=wKwH_awciB&sig=Hhc01Wt9Mmrd8QiqqTvgjhe4sxo&hl=en&sa=X&ved=0CDgQ6AEwAmoVChMI59j_tvu3xwIViReSCh1JOgjL#v=onepage&q=abc. Do zdroje nahlédnuto 25. května 2016.
[6] National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. Questions and Answers About Juvenile Arthritis. 2015. http://www.niams.nih.gov/Health_Info/Juv_Arthritis/default.asp. Do zdroje nahlédnuto 25. května 2016.
[7] Chang HJ, Burke AE, Glass RM. Juvenile idiopathic arthritis. JAMA. 2010;303(13):1328.
[8] Thierry S, Fautrel B, Lemelle I, Guillemin F. Prevalence and incidence of juvenile idiopathic arthritis: a systematic review. Joint Bone Spine. 2014;81(2):112-117.
[9] Bardfeld R: Juvenilní idiopatická artritida. In: Pavelka K, Rovenský J: Klinická revmatologie, nakladatelství Galén, 2003, str. 217 - 227
[10] Centers for Disease Control and Prevention. Childhood Arthritis. 2013. http://www.cdc.gov/arthritis/basics/childhood.htm. Do zdroje nahlédnuto 25. května 2016.
[11] Malviya A, Johnson-Lynn S, Avery P, Deehan D, Foster H. Juvenile idiopathic arthritis in adulthood and orthopaedic intervention. Clin Rheumatol. 2009;28(12):1411-1417.
[12] Ding T, Hall A, Jacobs K, David J. Psychological functioning of children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis is related to physical disability but not to disease status. Rheumatology. 2008;47(5):660-664.
[13] Daikh DI, Chen PP. Advances in managing ankylosing spondylitis. F1000Prime Rep. 2014;6:78.
[14] WebMD. Arthritis and Ankylosing Spondylitis. 2015. http://www.webmd.com/back-pain/guide/ankylosing-spondylitis. Do zdroje nahlédnuto 25. května 2016.
[15] Brent LH. Ankylosing Spondylitis and Undifferentiated Spondyloarthropathy. Medscape. 2015. http://emedicine.medscape.com/article/332945-overview. Do zdroje nahlédnuto 25. května 2016.
[16] Srikulmontree T. Osteoarthritis. Am Coll Rheumatol. http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Osteoarthritis/. Do zdroje nahlédnuto 25. května 2016.
[17] Lawrence R, Felson D. Estimates of the prevalence of arthritis and other rheumatic conditions in the United States: Part II. Arthritis Rheum. 2008;58(1):26-35.
[18] Pavelka K et al. Revmatologie, Maxdorf, 2018
[19] Oliviero F, Ramonda R, Punzi L. New horizons in osteoarthritis. Swiss Med Wkly. 2010;140:w13098.
[20] Lee AS, Ellman MB, Yan D, et al. A current review of molecular mechanisms regarding osteoarthritis and pain. Gene. 2013;527(2):440-447.
[21] WebMd. Psoriasis – Topic Overview. 2015. http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/psoriasis/understanding-psoriasis-basics. Do zdroje nahlédnuto 26. května 2016.
[22] World Health Organization. Psoriasis.; 2013. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB133/B133_5-en.pdf. Do zdroje nahlédnuto 26. května 2016.

[23] Langham S, Langham J, Goertz H-P, Ratcliffe M. Large-scale, prospective, observational studies in patients with psoriasis and psoriatic arthritis: A systematic and critical review. BMC Med Res Methodol. 2011;11(1):32. doi:10.1186/1471-2288-11-32.
[24] Rozhovor s předsedou České dermatovenerologické společnosti prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc., MBA, FCMA: Biologická léčba psoriázy je v ČR dobře dostupná. Tribune.cz, 15. 10. 2018. Dostupné na https://www.tribune.cz/clanek/43894-biologicka-lecba-psoriazy-je-v-cr-dobre-dostupna.
[25] Lui H. Plaque Psoriasis. Medscape. 2015. http://emedicine.medscape.com/article/1108072-overviewDo zdroje nahlédnuto 26. května 2016.
[26] Gladman DD. Psoriatic arthritis. Dermatol Ther. 22(1):40-55.
[27] Angelillo MP. Psoriatic Arthritis. In: All About Arthritis. Vol iUniverse; 2009:40-45. https://books.google.com/books?id=_Gch5mIlSsYC&pgis=1. Do zdroje nahlédnuto 25. května 2016.
[28] National Psoriasis Foundation. Tests to confirm diagnosis of psoriatic arthritis. 2015. https://www.psoriasis.org/psoriatic-arthritis/diagnosis/tests-to-confirm. Do zdroje nahlédnuto 15. května 2016.
[29] National Psoriasis Foundation. About Psoriatic Arthritis. 2015. https://www.psoriasis.org/about-psoriatic-arthritis. Do zdroje nahlédnuto 25. května 2016.
[30] Genetics Home Reference. U.S. National Library of Medicine. Psoriatic arthritis. August 2015. http://ghr.nlm.nih.gov/condition/psoriatic-arthritis. Do zdroje nahlédnuto 25. května 2016.
[31] Jemec GBE. Hidradenitis Suppurativa. N Engl J Med. 2012:366:158-164.
[32] Dufour DN, Emtestam L, Jemec GB. Hidradenitis Suppurativa: A Common and Burdensome, Yet Under-Recognised, Inflammatory Skin Disease. Postgrad Med J. 2014; 90 (1062):216-21.
[33] Esmann S, Jemec GB. Psychosocial impact of hidradenitis suppurativa: a qualitative study. Acta dermato-venereologica. 2011;91(3):328-332.
[34] L.J. Margesson, F.W. Danby. Hidradenitis suppurativa. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2014; 28: 1013-1027.
[35] Dhaou BB, Boussema F, Aydi Z, Baili L, Rokbani L. Hidradenitis suppurativa (Verneuil’s disease). J Saudi Soc Dermatology & Dermatol Surg. 2013;17:1-5.
[36] Výsledky online průzkumu na vzorku 315 medicínsky hodnocených pacientů z r. 2013
[37] American Academy of Dermatology. Hidradenitis suppurativa. K dispozici na adrese: https://www.aad.org/public/diseases/painful-skin-joints/hidradenitis-suppurativa. Do zdroje nahlédnuto 25. května 2016.
[38] Collier F, Smith RC, Morton, CA. Diagnosis and management of hidradenitis suppurativa. BMJ. 2013;346.
[39] U.S. National Library of Medicine. National Institutes of Health. Crohn’s Disease. 2015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0022801/. Do zdroje nahlédnuto 25. května 2016.
[40] ÚZIS, Aktuální informace č. 43/2013: Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012, dostupné online www.uzis.cz/system/files/ai_2013_43.pdf
[41] Crohn’s & Colitis Foundation of America. What is Crohn’s Disease? 2015. http://www.ccfa.org/what-are-crohns-and-colitis/what-is-crohns-disease/. Do zdroje nahlédnuto 25. května 2016.
[42] Molodecky NA, Soon IS, Rabi DM, et al. Increasing incidence and prevalence of the inflammatory bowel diseases with time, based on systematic review. Gastroenterology. 2012;142(1):46-54.e42; quiz e30.
[43] Crohn’s & Colitis Foundation of America. The Facts About Inflammatory Bowel Diseases. 2014. http://www.ccfa.org/assets/pdfs/updatedibdfactbook.pdf. Do zdroje nahlédnuto 25. května 2016.
[44] U.S. National Library of Medicine. National Institutes of Health. Ulcerative Colitis. 2015. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ulcerativecolitis.html. Do zdroje nahlédnuto 26. května 2016.
[45] Crohn’s and Colitis Foundation of America. What is Ulcerative Colitis? 2015. http://www.ccfa.org/what-are-crohns-and-colitis/what-is-ulcerative-colitis/. Do zdroje nahlédnuto 26. května 2016.
[46] Mayo Clinic. Ulcerative colitis. 2015. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ulcerative-colitis/basics/definition/con-20043763. Do zdroje nahlédnuto 26. května 2016.
[47] Crohn’s & Colitis Foundation of America. Living with Ulcerative Colitis. http://www.ccfa.org/assets/pdfs/living_with_uc_brochure_final.pdf. Do zdroje nahlédnuto 26. května 2016.
[48] Maidhof W, Hilas O. Lupus: an overview of the disease and management options. P T. 2012;37:240-249.
[49] Pavelka K et al. Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění, Grada, 2014
[50] Mehrian R, et al. Synergistic effect between IL-10 and bcl-2 genotypes in determining susceptibility to systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 1998 Apr;41(4):596-602
[51] D’Cruz DP. Systemic lupus erythematosus. BMJ. 2006;332(7546):890-894.