Skip to main content

AbbVie – zásady ochrany osobních údajů

Platné od: 25. 5. 2018

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) vysvětlují, jak společnost AbbVie s.r.o., Metronom Business Center, Bucharova 2817/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika (dále jen „AbbVie“) zachází s osobními informacemi, které jí uživatelé poskytují prostřednictvím formulářů, webových stránek, mobilních verzí webových stránek, mobilních aplikací a jiných digitálních i off-line služeb a produktů spravovaných společností AbbVie, pokud se na ně vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů (souhrnně dále jen „Služby AbbVie“).

Shrnutí

Toto shrnutí obsahuje stručný přehled obsahu našich zásad ochrany osobních údajů. Podrobnější informace naleznete níže v úplném textu zásad ochrany osobních údajů.

Které údaje shromažďujeme
Jak vaše údaje používáme
Kdy vaše údaje sdílíme
Možnosti nastavení soukromí
Zabezpečení
Globální přístup k našim stránkám
Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Které údaje shromažďujeme

Společnost AbbVie sbírá prostřednictvím Služeb AbbVie tyto typy údajů:

 • Údaje, které sami poskytnete. Osobní údaje a údaje o zdravotním stavu, které poskytnete při registraci k našim produktům a službám, při vyplňování dotazníků nebo průzkumů nebo při kontaktu se zákaznickým servisem společnosti AbbVie.
 • Údaje shromažďované automaticky. Údaje o vaší IP adrese a údaje, které vás neidentifikují a které souvisejí s vašimi návštěvami Služeb AbbVie, mohou být shromažďovány automaticky pomocí sledovacích technologií, například souborů cookies. Ve svém webovém prohlížeči si můžete nastavit odmítnutí všech souborů cookies. Díky cookies však můžete využívat některé důležité funkce webových stránek, které po odmítnutí cookies mohou přestat fungovat.
 • Údaje z jiných zdrojů. Údaje, které o vás získáme ze Služeb AbbVie, můžeme spojovat s údaji získanými off-line nebo s údaji z jiných zdrojů.

Jak vaše údaje používáme

Společnost AbbVie používá shromážděné údaje k různým účelům, zejména:

 • k tomu, aby vám poskytla požadované programy a služby
 • aby přizpůsobila Služby AbbVie vašim potřebám a zpříjemnila vám jejich používání
 • ke všeobecnému zdokonalování našich produktů a Služeb AbbVie a k dalším interním obchodním účelům

Kdy vaše údaje sdílíme

Společnost AbbVie vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu neprodá ani neposkytne nezúčastněným třetím subjektům, s těmito výjimkami:

 • ostatním společnostem v rámci skupiny a externím poskytovatelům služeb za účelem poskytování služeb a informací na našich stránkách, včetně on-line marketingu a reklamy, a za účelem podpory naší obchodní činnosti; od těchto subjektů vyžadujeme, aby s osobními údaji nakládaly v souladu příslušnými smluvními ustanoveními o ochraně a zabezpečení osobních údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
 • jiné společnosti v souvislosti s prodejem nebo převodem některé naší produktové linky nebo divize, pokud obsahuje služby poskytované prostřednictvím jedné nebo více Služeb AbbVie
 • státním regulatorním orgánům nebo je-li to nezbytné, aby společnost AbbVie splnila povinnost danou ze zákona

Možnosti nastavení soukromí

Máte-li k těmto zásadám nebo k osobním údajům, které o vás shromažďujeme, jakékoli dotazy, můžete se na nás kdykoli obrátit. Otázky ohledně ochrany soukromí můžete vkládat zde.

Můžete se na nás obrátit také dopisem na adresu Knollstraße, 67061 Ludwigshafen, Německo (attention: EU DPO).

Zabezpečení

Společnost AbbVie uplatňuje vhodná kontrolní, technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů, přesto však při každém sdílení osobních údajů on-line existuje riziko, že by se k vašim údajům mohla dostat neoprávněná třetí osoba.

Globální přístup k našim stránkám

Přenos osobních údajů mezi AbbVie s.r.o., její mateřskou společností AbbVie Inc. ve Spojených státech a jinými společnostmi skupiny probíhá v souladu se smlouvou o interním přenosu údajů ve skupině AbbVie, vytvořenou na základě vzorových ujednání EU pro předávání údajů správcům.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Doporučujeme, abyste do těchto zásad ochrany osobních údajů pravidelně nahlíželi, protože některé jejich části můžeme podle potřeby měnit či aktualizovat a provedené změny či aktualizace mohou vyžadovat váš souhlas. Změny vždy neprodleně vyvěsíme na této stránce a na začátku stránky bude uvedeno nové datum, od kdy změněná verze platí.

AbbVie – zásady ochrany osobních údajů

Platné od: 25. 5. 2018.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) vysvětlují, jak společnost AbbVie s.r.o., Metronom Business Center, Bucharova 2817/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika (dále jen „AbbVie“) zachází s osobními informacemi, které jí uživatelé poskytují prostřednictvím formulářů, webových stránek, mobilních verzí webových stránek, mobilních aplikací a jiných digitálních i off-line služeb a produktů spravovaných společností AbbVie, pokud se na ně vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů (souhrnně dále jen „Služby AbbVie“).

Jaké druhy údajů shromažďujeme on-line

V této části je popsáno, jaké druhy osobních údajů můžeme shromažďovat a získávat, když používáte Služby AbbVie. Jedná se jak o údaje, které nám přímo poskytnete, tak o údaje, které sbíráme automaticky, kdykoli použijete Služby AbbVie.

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů výraz „osobní údaje“ označuje veškeré údaje, které se týkají vás jakožto identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Jedná se například o vaše jméno, poštovní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Spojíme-li tyto údaje s údaji o vašem zdravotním stavu, výsledné informace se nazývají „zdravotní údaje“. Zdravotní údaje sbíráme prostřednictvím Služeb AbbVie pouze s vaším souhlasem nebo vyžadují-li to právní předpisy.

Informace, které poskytnete

Ke získání většiny informací, jež jsou k dispozici prostřednictvím Služeb AbbVie, se nemusíte registrovat do žádné služby ani programu. Některé části obsahu jsou však dostupné pouze registrovaným nebo identifikovaným uživatelům a vyžadují, abyste si nastavili profil nebo o sobě poskytli určité informace, aby vám služba mohla být poskytnuta.

Osobní údaje, které poskytujete při registraci nebo v dotaznících 

Společnost AbbVie shromažďuje osobní údaje, které poskytujete prostřednictvím Služeb AbbVie, například vstupních formulářů při registrování do programů a služeb AbbVie, abyste mohli dostávat marketingové produkty a informace, při kontaktu se zákaznickým servisem společnosti AbbVie nebo v reakci na dotazníky či průzkumy. Může se jednat zejména o tyto údaje:

 • jméno
 • kontaktní údaje, například vaše poštovní adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa
 • registrační údaje, například vaše uživatelské jméno a heslo
 • údaje o zdravotním stavu, o pojištění a demografická data – tyto údaje sbíráme pouze s vaším souhlasem v rámci programů na podporu pacientů, při průzkumech nebo v dotaznících
 • údaje o příjmu a demografická data, pokud v souvislosti s některým naším produktem žádáte o finanční pomoc
 • údaje o odměně vyplacené za službu, kterou jste společnosti AbbVie poskytli jakožto odborník v oblasti zdravotní péče
 • údaje o zaměstnání, vzdělání a další obdobné údaje, jestliže se ucházíte o zaměstnání ve společnosti AbbVie
 • profesní údaje, údaje o klinické praxi a vzdělání, jestliže se jakožto odborník v oblasti zdravotnictví podílíte na programu, studii nebo průzkumu sponzorovaném společností AbbVie

Osobní údaje, které poskytujete při jiných kontaktech se společností AbbVie

Na společnost AbbVie se můžete obracet s dotazy, podněty nebo záležitostmi týkajícími se našich produktů. Při komunikaci se společností AbbVie nebo při vznesení dotazu můžete být požádáni, abyste poskytli své kontaktní údaje, případně zdravotní nebo osobní údaje, pokud jsou pro vyřízení vašeho požadavku potřebné.

Které údaje můžeme sbírat automaticky

Kdykoli používáte Služby AbbVie, můžeme automaticky sbírat určité informace o vašem zařízení a o tom, jak Služby AbbVie využíváte. Níže je popsáno, jaké informace a jak shromažďujeme.

IP adresa

Při vaší návštěvě Služeb AbbVie můžeme zaznamenat IP (Internet Protocol) adresu vašeho počítače nebo jiného elektronického zařízení. IP adresa identifikuje elektronické zařízení, které jste k návštěvě našich stránek použili, umožňuje nám udržovat spojení s vaším počítačem po celou dobu, co prohlížíte Služby AbbVie, a dovoluje nám přizpůsobit jejich obsah na míru vašim potřebám.

Cookies a jiné sledovací technologie

Sbíráme také informace o tom, jak využíváte Služby AbbVie. Používáme k tomu sledovací technologie, například soubory cookies a sledovací pixely (web beacons). „Cookie“ je jedinečný číselný kód, který se přenáší do vašeho počítače, aby sledoval vaše zájmy a preference a rozpoznal vás při dalších návštěvách. „Web beacon“ je transparentní grafické zobrazení umístěné na webové stránce, e-mailu nebo reklamě, které umožňuje sledovat například činnost uživatele a provoz na stránce. Tyto technologie nám pomáhají zapamatovat si vaše preference a na základě údajů o vašem předchozím pohybu na Službách AbbVie vám nabízet obsah a funkce, které vás pravděpodobně budou nejvíce zajímat.

Pro účely analytického sledování stránek používáme s vaším souhlasem programy Google Analytics, SiteImprove a Adobe Site Catalyst. Nepřejete-li si, aby program Google Analytics pracoval s vašimi daty, můžete si z odhlašovací stránky Google Analytics instalovat rozšíření prohlížeče, které použití Google Analytics zakazuje. Pro program SiteImprove můžete použití zakázat v ustanoveních o ochraně soukromí na: https://siteimprove.com/en-us/legal/privacy-policy/ a pro Adobe Site Catalyst můžete použít https://www.adobe.com/ro/privacy/opt-out.html

Více informací o souborech cookies a jiných sledovacích technologiích, včetně informací, jak je vypnout, naleznete na http://youronlinechoices.eu/. Upozorňujeme, že některé soubory cookies jsou pro fungování našich webových stránek nezbytné a jejich vymazání nebo vypnutí vede k omezení některých funkcí stránek.

Sledování přes mobilní zařízení

Některé Služby AbbVie jsou k dispozici buď jako mobilní aplikace, nebo jako stránky pro mobilní zařízení, abyste je mohli používat i na svém mobilním zařízení. Použijete-li pro přístup ke Službám AbbVie mobilní zařízení, můžeme speciálně pro přístup z mobilního zařízení, navíc k údajům uvedeným výše, sbírat tyto údaje: identifikační údaje zařízení, typ zařízení, typ hardware, MAC (Media Access Control) adresa, mezinárodní identifikátor mobilního zařízení (IMEI), verze vašeho mobilního operačního systému, platforma použitá pro přístup ke Službě AbbVie nebo k jejímu stažení (např. Apple, Google, Amazon, Windows), lokalizační údaje a údaje o provozu vašeho zařízení a o vašem používání Služeb AbbVie.

Údaje shromažďované z jiných zdrojů

Údaje, které o vás získáme při vaší návštěvě některé Služby AbbVie, můžeme spojovat s údaji o vašich návštěvách jiných Služeb AbbVie. Údaje, které o vás shromáždíme prostřednictvím Služeb AbbVie, můžeme také spojovat s údaji získanými off-line anebo s údaji, které nám poskytly třetí subjekty.

Jak vaše údaje používáme

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytovali služby, které požadujete, ke komunikaci s vámi a k tomu, abychom vám zpříjemnili používání Služeb AbbVie, jakož i ke všeobecnému zdokonalování našich produktů a služeb a pro další interní obchodní účely. Podrobné informace naleznete níže.

Poskytování požadovaných programů a služeb

Rozhodnete-li se registrovat do některé z našich služeb, použijeme osobní údaje, které jste nám prostřednictvím Služeb AbbVie poskytli, ke zodpovězení vašich dotazů, poskytnutí požadovaných služeb, k optimalizaci zákaznického servisu, ke splnění našich smluvních závazků anebo na základě vašeho souhlasu i jinak.

Marketing

Můžete se také rozhodnout, že od společnosti AbbVie chcete dostávat marketingové informace, například nabídky týkající se produktů nebo služeb AbbVie, pozvání k účasti na průzkumech ohledně našich produktů nebo jiná oznámení a nabídky. V takových případech použijeme vaše kontaktní a jiné osobní údaje k tomu, abychom vám zasílali požadované marketingové informace. Z odběru marketingových informací se můžete odhlásit způsobem, který je uveden v příslušném marketingovém sdělení.

Přizpůsobení na míru uživateli

Osobní údaje, které jste poskytli, můžeme použít k tomu, abychom vám na míru vytvářeli nabídky, informace nebo služby podle vašich zájmů a preferencí. Můžeme také použít vaši IP adresu a údaje shromážděné automaticky pomocí souborů cookies nebo podobných sledovacích technologií, abychom vám usnadnili používání Služeb AbbVie a pohyb v nich a přizpůsobili pro vás osobně obsah Služeb AbbVie, protože díky získaným údajům jsme schopni předvídat, které informace a služby vás mohou zajímat. V některých případech tyto informace sbíráme s vaším souhlasem. V jiných případech tyto informace sbíráme z důvodu svých oprávněných obchodních zájmů, kterými jsou optimalizace služeb pro uživatele a jejich přizpůsobení na míru uživateli.

Zdokonalování obchodních činností a produktů

Abychom zjistili nové skutečnosti, které nám pomohou lépe pochopit potřeby zákazníků a následně zdokonalovat, rozvíjet a vyhodnocovat produkty, služby, materiály, programy a terapie, provádíme analýzu informací, které jste nám poskytli. Provádění této analýzy je oprávněným zájmem společnosti AbbVie v rámci zdokonalování obchodních činností a produktů.

Analýza a zdokonalování služeb

Informace, které jste nám poskytli, můžeme spolu s automaticky získanými informacemi o vašem používání Služeb AbbVie použít ke sledování obvyklého chování a preferencí uživatelů. Toto sledování je oprávněným obchodním zájmem společnosti AbbVie v rámci zdokonalování, analýzy a optimalizace Služeb AbbVie.

Užití a uchovávání údajů

Osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou ke splnění výše popsaných účelů, nestanoví-li platné právní předpisy nebo nařízení státních orgánů jinak.

Kdy vaše údaje sdílíme se třetími subjekty

Vaše osobní údaje sdílíme se třetími subjekty jedině tak, jak je popsáno níže. Osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme třetím subjektům pro jejich vlastní marketingové účely.

Společnosti skupiny, poskytovatelé a dodavatelé

Udržujeme vztahy s různými poskytovateli a dodavateli, včetně ostatních společností skupiny AbbVie. Tyto subjekty nám pomáhají při vykonávání naší obchodní činnosti a k tomu mohou v průběhu poskytování služeb pro AbbVie potřebovat přístup k vašim osobním údajům. Nedovolujeme těmto třetím subjektům, aby vaše osobní údaje použily k účelu, který nesouvisí s obchodní činností společnosti AbbVie, a vyžadujeme, aby s vašimi osobními údaji získanými prostřednictvím Služeb AbbVie nakládaly v souladu s příslušnými smluvními ustanoveními o ochraně soukromí a zajištění bezpečnosti osobních údajů, jakož i v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Společné webové stránky několika značek

Můžeme se spojit s jinými společnostmi a poskytovat vám určitý obsah nebo služby společně („kobranding“). Na společných webových stránkách uvidíte jak logo společnosti AbbVie, tak logo partnerské společnosti, zobrazené vedle sebe. Pro přístup ke službám nabízeným na společných webových stránkách budete možná muset vyplnit nový on-line registrační formulář a takto vyplněné registrační údaje může společnost AbbVie sdílet s příslušnými partnerskými společnostmi. Doporučujeme pročíst si zásady ochrany osobních údajů u příslušných partnerských společností, jelikož se v některých ohledech mohou lišit od našich zásad. Díky pročtení zásad budete schopni učinit informované rozhodnutí, zda na dotyčné stránce chcete poskytnout své údaje.

Zprávy o produktech

Budete-li společnost AbbVie informovat o svých zkušenostech s používáním některého z našich produktů, můžeme poskytnuté informace použít ve zprávách předkládaných příslušným regulatorním orgánům nebo jinými způsoby, které stanoví právní předpisy. Dále můžeme tyto informace použít, abychom kontaktovali lékaře, který daný produkt předepsal, pokud v souvislosti s užíváním našeho produktu došlo k nepředvídané události.

Práva a povinnosti plynoucí ze zákona

V určitých omezených případech se může stát, že společnost AbbVie bude nucena poskytnout vaše osobní údaje, aby splnila povinnost stanovenou zákonem, například oznamovací povinnost vůči státním regulatorním orgánům ohledně bezpečnosti našich farmaceutických produktů, nebo povinnost související se prodejem nebo převodem jedné nebo více našich produktových řad nebo divizí, pokud zahrnují služby poskytované prostřednictvím jedné nebo více Služeb AbbVie. V takových případech přijmeme opatření, abychom v nejvyšší možné míře zajistili ochranu vašich osobních údajů. Dále si vyhrazujeme právo použít osobní údaje k vyšetřování a postihu uživatelů, kteří porušují naše pravidla nebo se podílejí na jednání, které je protizákonné nebo kterým poškozují jiné osoby nebo jejich majetek.

Soukromí dětí

Společnost AbbVie ve Službách AbbVie nesbírá ani nepoužívá vědomě žádné osobní údaje přímo od dětí. Neumožňujeme vědomě dětem, aby objednávaly naše produkty, komunikovaly s námi nebo užívaly naše on-line služby. Pokud jste jako rodič zjistili, že vaše dítě nám poskytlo informace, obraťte se na nás prostřednictvím některého z níže uvedených kontaktů, abychom společně mohli záležitost vyřešit.

Nastavení soukromí

Máte-li dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo ohledně osobních údajů, které o vás shromažďujeme, můžete se na nás kdykoli obrátit. Podle platných právních předpisů na ochranu osobních údajů máte právo kdykoli požadovat přístup k svým osobním údajům, jejich opravu, zablokování nebo výmaz, přenos k jinému správci, právo kdykoli odvolat svůj souhlas (přičemž odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozích činností zpracování osobních údajů) a právo podávat námitky proti použití osobních údajů. Pokud společnost AbbVie nebude schopna poskytnout požadované informace nebo provést požadovanou změnu, sdělíme vám důvody takového rozhodnutí. Podle místních právních předpisů máte také právo podat stížnost k příslušnému úřadu na ochranu osobních údajů. Otázky ohledně ochrany soukromí můžete vkládat zde.

Můžete se na nás obrátit také dopisem na adresu Knollstraße, 67061 Ludwigshafen, Německo (attention: EU DPO).

Zabezpečení dat

Společnost AbbVie uplatňuje vhodná technická, administrativní, organizační a fyzická bezpečnostní opatření a prostředky kontroly pro zabezpečení osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Služeb AbbVie. Vždy však existuje určité riziko, že internetový přenos zachytí neoprávněná třetí osoba nebo že někdo najde způsob, jak proniknout vašimi systémy zabezpečení. Naléhavě doporučujeme, abyste si při internetovém přenosu osobních údajů, zejména informací o zdravotním stavu, počínali obezřetně. Společnost AbbVie nemůže zaručit, že se k vašim osobním údajům nedostane neoprávněná třetí osoba. Proto při zadávání osobních údajů do Služeb AbbVie vždy musíte zvážit

Odkazy na stránky třetích subjektů a pluginy sociálních médií

Tyto zásady ochrany soukromí se nevztahují na Služby AbbVie, které nejsou s těmito zásadami propojeny pomocí odkazu, ani na webové stránky třetích subjektů, na něž Služby AbbVie mohou odkazovat. Služby AbbVie mohou používat pluginy sociálních médií (např. facebookové tlačítko „Like“, nebo tlačítko „Sdílet na Twitteru), aby vám umožnily snadno sdílet informace. Navštívíte-li Služby AbbVie, operátor pluginu sociální sítě může do vašeho počítače nebo jiného elektronického zařízení umístit soubor cookie, který mu umožní rozpoznat osoby při opakovaných návštěvách našich stránek. Pokud jste při prohlížení Služeb AbbVie zároveň přihlášeni na webových stránkách sociálních médií (např. Facebook, Twitter), plugin umožňuje webové stránce dotyčného sociálního média získat informace o vaší návštěvě ve Službách AbbVie. Plugin také umožňuje webové stránce sociálního média, aby informace o vašich aktivitách ve Službách AbbVie sdílela s jinými uživateli webové stránky toho kterého média. Nastavení sdílení řídí webová stránka daného média podle zásad ochrany soukromí uplatňovaných daným médiem.

Globální přístup k našim stránkám

Tyto stránky vlastní a provozuje společnost AbbVie s.r.o., ale informace, které poskytnete, budou přístupné i pro ostatní společnosti naší skupiny, poskytovatele a dodavatele v jiných zemích, a navštívíte-li tyto stránky z jiné země než ne své vlastní, vaše komunikace s námi nutně povede k přenosu informací přes hranice státu. Osobní údaje můžeme předávat své mateřské společnosti AbbVie Inc. sídlící ve Spojených státech amerických nebo jiným společnostem skupiny AbbVie, přičemž v některých zemích nemusí být zajištěna úroveň ochrany osobních údajů odpovídající ochraně poskytované ve vaší domovské zemi. Se společností AbbVie Inc. jsme uzavřeli smlouvu o interním přenosu údajů ve skupině AbbVie, vytvořenou na základě vzorových ujednání EU pro předávání údajů správcům. Tato smlouva pokrývá veškeré přenosy mezi společnostmi skupiny AbbVie kdekoli na světě a zajišťuje odpovídající ochranu vašich osobních údajů. Text smlouvy si můžete vyžádat e-mailem na adrese privacyoffice@abbvie.com. Případné předání osobních údajů třetím subjektům do zemí mimo EHP proběhne v souladu s omezeními, která se podle předpisů EU o ochraně osobních údajů vztahují na mezinárodní přenosy údajů, a podle potřeby se uplatní vzorová ujednání EU pro předávání osobních údajů zpracovatelům.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Osobní údaje budeme používat pouze způsobem, který je popsán v zásadách ochrany osobních údajů ve verzi platné v okamžiku, kdy jsme od vás údaje získali, nebo způsobem, který jste schválili. Vyhrazujeme si však právo kdykoli podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů změnit, po vyžádání případného nutného souhlasu nebo na základě právních předpisů. Každá změna těchto zásad ochrany osobních údajů se objeví na této stránce s novým datem platnosti. Společnost AbbVie doporučuje, abyste do těchto zásad ochrany osobních údajů pravidelně nahlíželi a seznamovali se s případnými změnami. Osobní údaje, které shromáždíme při vašem dalším používání Služeb AbbVie, budou zpracovávány v souladu s aktuálně vyvěšenou verzí zásad ochrany osobních údajů.