Česká republika - ČEŠTINA VYBERTE ZEMI

NAŠE ODPOVĚDNOST

 

Dědictví společnosti AbbVie má za sebou 125letou historii, kdy došlo k významným objevům v oblasti vývoje léků a ovlivnění života pacientů. Na počest tohoto dědictví a s pohledem do budoucnosti slibujeme, že se i nadále budeme zabývat rostoucími celosvětovými problémy v oblasti zdraví. Chápeme, že naše práce může ovlivnit pacienty velmi zásadním způsobem. Z tohoto důvodu jsme přesvědčeni, že máme vůči společnosti významnou odpovědnost.

Ve společnosti AbbVie kombinujeme špičkovou vědu, zkušenosti pacientů a systémy zdravotní péče na celém světě s cílem pomoci lidem k lepšímu a produktivnějšímu životu.

 


Systém řízení klíčových stakeholderů společnosti AbbVie

Společnost AbbVie shromažďuje v tzv. Systému managementu klíčových stakeholderů („Systém managementu KS“) informace týkající se klíčových zákazníků a lékařů, se kterými společnost má nebo chce udržovat pracovní či obchodní vztah. Podobně jako je tomu u jiných obdobných systémů, je širším obchodním záměrem Systému managementu KS umožnit společnosti AbbVie lépe řídit, chápat a koordinovat svoje aktivity a vztahy se zákazníky i lékaři. Systém managementu KS obsahuje základní osobní informace, jako jsou jména, tituly, profesní vazby a kontaktní údaje, a rovněž informace o minulých a současných činnostech, které společnost AbbVie může mít se zákazníky a lékaři. Tyto informace mohou být doplněny informacemi ze zdrojů třetích stran. Společnosti AbbVie tento systém umožňuje lépe udržovat aktuální vztahy a potenciálně rozvíjet budoucí spolupráci. Společnost AbbVie bude udržovat všechny osobní informace v Systému managementu KS uložené bezpečným způsobem v souladu s platnými zákony. Osobní informace v Systému managementu KS mohou být sdíleny v rámci společnosti AbbVie celosvětově v souladu se zásadami společnosti AbbVie a platnými zákony.

Zákazníci a lékaři mají právo být zdarma informováni o údajích, které jsou uvedeny v Systému řízení KS, a upravit tyto obsažené osobní informace nebo požádat o jejich odstranění. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat na následující e-mailové adrese: privacyoffice@abbvie.com


NAŠE PRIORITY

focusimg2_07

MYSLÍME NA PACIENTY

Díky tomu, že jsme schopni reagovat na potřeby pacientů, dokážeme vyvíjet účinnější léčivé přípravky, které pomáhají lidem zlepšovat jejich zdraví.

Náš přístup »

focusimg2_09

INOVACE

Naším cílem je poskytovat vysoce účinné produkty, které zlepšují kvalitu života našich pacientů.

Naše cíle »

focusimg2_11

SPOLUPRÁCE

Všechna partnerství jsou navržena tak, aby řešila zdravotnické problémy celého světa.

Náš závazek »

Opouštíte webové stránky abbvie.cz

Společnost AbbVie již dále nenese odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
 

Přejete si opustit tyto stránky? 

Konec abbvie.cz

Upozornění při opouštění stránek

Stisknutím "ANO" opustíte webové stránky www.abbvie.cz

Společnost AbbVie již dále nenese odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.

Přejete si opustit tyto stránky?