Česká republika - ČEŠTINA VYBERTE ZEMI

ZAMĚŘUJEME SE NA NĚKTERÉ Z NEJVĚTŠÍCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ SVĚTA

Společnost AbbVie disponuje zázemím ovědčené přední farmaceutické společnosti. Výsledkem je něco, co je v současném zdravotnictví vzácné – společnost, která je schopna svojí léčbou zlepšovat kvalitu života lidí ve všech koutech světa.

aboutimg_03

Naše úsilí pomáhá pacientům

Základním pilířem podnikání společnosti AbbVie, jakožto globální biofarmaceutické společnosti, je inovace. Zaměřujeme se na vývoj léků, které mohou pacientům přinést významný klinický efekt – například žloutenka typu C, neurologie, imunologie, onkologie, chronické onemocnění ledvin a zdraví žen.

 

Hledáme cesty, jak pomáhat pacientům

Společnost AbbVie vznikla jako součást přední farmaceutické společnosti Abbott, která byla založena v roce 1888 chicagským lékařem Dr. Wallacem Abbottem. Od té doby se společnost Abbott rozrostla v přední celosvětovou zdravotnickou společnost vyvíjející moderní léčiva, výživu, diagnostické prostředky a další medicínské výrobky lidem ve více než 170 zemích světa.


aboutimg_07

Nový začátek

Společnost AbbVie byla založena 1. ledna 2013 jako globální biofarmaceutická společnost se zaměřením a schopnostmi zabývat se některými z největších celosvětových zdravotních problémů. Společnost AbbVie je stabilní, disponuje zdroji, odborností a zaujetím k tomu, aby objevovala, vyvíjela a uváděla na trh pokrokovou vědu, s cílem vyřešit největší zdravotní problémy, kterým čelí svět dnes a kterým bude čelit zítra. Jsme schopni poskytovat služby, které pomáhají pacientům nad možnosti lékařské vědy. Osobním přístupem pomáháme lidem zkvalitnit jejich život.


SPOLEČNOST ABBVIE JE…

Zaměřená.

Soustředíme se na vývoj špičkových terapií a inovací.

Účinná.

Ve snaze pomáhat lidem zvládat některá z nejvážnějších onemocnění, kombinujeme inovativní výrobky s programy zaměřenými na pacienty.

SPOLEČNOST ABBVIE MÁ… 
 

  • Širokou nabídku produktů včetně špičkových léčiv, které jsou jedničkami na trhu.

  • Cílený obchodní a investiční model zaměřený na neuspokojené potřeby.

  • Osvědčené obchodní schopnosti, infrastrukturu a odbornost pramenící ze 125leté historie inovačního lídra farmaceutického odvětví.

  • Více než 28 000 oddaných zaměstnanců, kteří s velkým nasazením pracují na řešení největších celosvětových zdravotních problémů.


img1

KDO JSME

Společnost AbbVie objevuje, vyvíjí a uvádí na trh moderní přípravky s cílem zlepšit kvalitu života lidí.

Přečtěte si víc »

img2

ODPOVĚDNOST

Rozvíjíme vědu a máme pozitivní vliv na celosvětovou zdravotní péči, a to transparentním a dlouhodobě udržitelným způsobem.

Náš přístup »

img3

MANAGEMENT

Využíváme zkušeností k dosažení úspěchu.

Seznamte se s s naším managementem »

Opouštíte webové stránky abbvie.cz

Společnost AbbVie již dále nenese odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
 

Přejete si opustit tyto stránky? 

Konec abbvie.cz

Upozornění při opouštění stránek

Stisknutím "ANO" opustíte webové stránky www.abbvie.cz

Společnost AbbVie již dále nenese odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.

Přejete si opustit tyto stránky?