Česká republika - ČEŠTINA VYBERTE ZEMI
 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Platné od: 1. 1. 2013


Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak zacházíme s osobními informacemi, které nám poskytnete na webových stránkách spravovaných společností AbbVie (včetně dceřiných společností a poboček), které se odkazem propojí k těmto zásadám ochrany osobních údajů (dále uváděny jako „webové stránky AbbVie"). Tyto zásady zachování důvěrnosti také popisují souhrn určitých dalších typů technických informací a informací k prohlížení webu prostřednictvím souborů cookies a podobných technologií na webových stránkách AbbVie.

Podmínky použití.

Před používáním webových stránek AbbVie nebo odesláním osobních informací k nám si přečtěte tyto zásady ochrany osobních údajů.

Obsah:


Typy shromažďovaných informací
Sběr osobních údajů
Používání souborů cookies a dalších technologií sledování
Kontaktní údaje a aktualizace osobních údajů

Obsah:


Jak definují tyto zásady zachování soukromí „osobní údaje"?

Pojem osobní údaje označují informace, které vás identifikují nebo by mohly být použity k vaší identifikaci, a které jsou zasílány společnosti AbbVie nebo které shromažďují její webové stránky, a které společnost AbbVie udržuje v přístupné formě. Příklady osobních údajů jsou vaše jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Jaké typy informací sbírá společnost AbbVie online?
  • Osobní údaje, které odesíláte: Společnost AbbVie shromažďuje osobní údaje, které zadáváte do datových polí na webových stránkách společnosti AbbVie. Abyste obdrželi informace o různých předmětech, zaregistrovali se do programů společnosti AbbVie, při kontaktu se zákaznickými službami AbbVie nebo v reakci na průzkumy společnosti AbbVie můžete odeslat například své jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu nebo jiné informace. Na ochranu vašeho soukromí byste neměli společnosti AbbVie poskytovat žádné informace, které nejsou konkrétně vyžadovány.
  • Pasivní sběr konkrétních technických informací nebo informací o procházení webu: Webové stránky AbbVie mohou shromažďovat informace o vašich návštěvách na webových stránkách AbbVie, aniž byste aktivně takové informace odesílali. Tyto informace mohou zahrnovat například typ a jazyk vašeho prohlížeče, váš operační systém, vaši IP (Internet Protocol) adresu, URL stránky, které jste navštívili předtím a po návštěvě stránek AbbVie, webové hledání, které vás přivedlo na stránky AbbVie a webové stránky a inzeráty, které si prohlížíte, a odkazy, na které kliknete na webových stránkách AbbVie. Tyto informace mohou být shromažďovány různými technologiemi – například pomocí cookies, internetových záložek a webových značek. Váš internetový prohlížeč také automaticky přenáší na webové stránky AbbVie některé z těchto informací – například adresu URL webových stránek, které jste právě navštívili, a verzi prohlížeče, který pracuje ve vašem počítači.

Sběr osobních údajů


Sbírá společnost AbbVie „citlivé“ osobní informace?

Společnost AbbVie sbírá prostřednictvím některých částí webových stránek AbbVie osobní informace jako údaje týkající se zdraví, které mohou být podle zákonů na ochranu osobních údajů v některých jurisdikcích považovány za „citlivé”, pouze pokud s tím budete souhlasit. V souladu s požadavky místních zákonů je společnost AbbVie povinna přijmout další opatření při zpracování těchto údajů. Jednotlivé pobočky AbbVie navíc mohou přijmout opatření v souvislosti s místními zvyky nebo sociálními očekáváními ve vztahu k těmto informacím. Tím, že nám poskytnete citlivé osobní informace, souhlasíte s tím, aby společnost AbbVie tyto údaje shromáždila, přenášela, ukládala a zpracovávala.

Jak využije společnost AbbVie osobní údaje, které jsem jí poskytl(a)?

Společnost AbbVie použije osobní údaje poskytnuté prostřednictvím webových stránek AbbVie k reakci na vaše otázky a k tomu, aby vám poskytla efektivní zákaznické služby. Tyto osobní údaje můžeme rovněž používat pro jiné obchodní účely, například abychom vám nabídli příležitost dostávat upozornění na výrobky nebo služby společnosti AbbVie, abychom vás mohli pozvat k účasti v průzkumech o našich výrobcích nebo abychom vás mohli upozornit na speciální propagační akce.

Bude společnost AbbVie kombinovat osobní informace, které poskytnu na webových stránkách AbbVie, s dalšími osobními údajemi o mně?
  • Společnost AbbVie může kombinovat osobní údaje poskytnuté zákazníkem na jedné z webových stránek společnosti AbbVie s osobními údaji poskytnutými zákazníkem na jiných webových stránkách společnosti AbbVie.
  • Společnost AbbVie může kombinovat osobní údaje, které nám poskytnete online, s našimi offline záznamy.
  • Společnost AbbVie může kombinovat osobní údaje, které jste nám přímo poskytli, se záznamy třetích stran.

Tyto konsolidované informace nám pomáhají lépe navrhovat webové stránky AbbVie a výrobky AbbVie, sdělovat informace, rozšiřovat naše marketingové a výzkumné činnosti a k využívat další obchodní činnosti.

Jaké mám možnosti ovlivnit způsob, jakým sbírá a využívá společnost AbbVie osobní údaje o mně?

Množství a druh osobních údajů o vás, které společnost AbbVie obdrží, můžete vždy omezit rozhodnutím nezadávat žádné osobní údaje do formulářů nebo datových polí na webových stránkách AbbVie. Některé z našich online služeb vám můžeme poskytnout pouze v případě, že nám poskytnete odpovídající osobní informace. Ostatní části webových stránek AbbVie se mohou tázat, zda si přejete být zařazeni do seznamu kontaktů, kterým zasíláme nabídky, propagační informace a poskytujeme další služby, které by vás mohly zajímat, nebo zda si přejete být z takových seznamů vyřazeni.

Sdílí společnost AbbVie osobní informace s jinými stranami?

Společnost AbbVie neprodá vaše osobní údaje jiným stranám ani jim k nim neposkytne licenci s výjimkou případů, kdy to souvisí s prodejem nebo přepravou produktové řady nebo divize nebo v souvislosti se společným marketingovým programem.

Společnost AbbVie může sdílet vaše osobní údaje s jinými stranami, se kterými společnost AbbVie provozuje společný marketing některého výrobku nebo služby nebo se kterými realizuje společný program nebo činnost. Společnost AbbVie vás bude informovat v případě, že se zaregistrujete do programu, který se realizuje ve spolupráci s jinou společností, pokud to bude vyžadovat přístup k vašim osobním informacím. Společnost AbbVie může rovněž sdílet vaše osobní údaje s dodavateli, se kterými má smlouvu k vykonávání obchodních činností pro společnost AbbVie. Pokud společnost AbbVie poskytne vaše osobní údaje dodavatelům, kteří nám pomáhají s realizací našich obchodních činností, vyžaduje společnost AbbVie od těchto dodavatelů, aby zachovali důvěrnost vašich osobních údajů a aby vaše osobní údaje využívali výhradně k provádění funkcí pro společnost AbbVie. Společnost AbbVie navíc může sdílet vaše osobní údaje s jinou stranou v souvislosti s prodejem nebo přepravou některé z výrobních řad nebo divizí, takže kupující daného předmětu bude moci pokračovat v poskytování informací a služeb pro vás.

Společnost AbbVie si vyhrazuje právo uvést vaše osobní údaje v reakci na autorizované žádosti o informace od vládních úřadů, v souvislosti se situacemi národní bezpečnosti nebo v dalších případech požadovaných zákonem.

Kdo v rámci společnosti AbbVie bude mít přístup k mým osobním údajům?

Přístup k osobním údajům může mít jen omezený počet zaměstnanců společnosti AbbVie. Naše zaměstnance školíme o důležitosti soukromí a o tom, jak jednat s údaji zákazníků a jak je odpovídajícím způsobem bezpečně spravovat.

Jak společnost AbbVie zabezpečuje osobní údaje?

Společnost AbbVie zabezpečuje veškeré webové stránky, které shromažďují osobní údaje, avšak důvěrnost osobních údajů zasílaných přes internet nelze zaručit. Důrazně vám doporučujeme, abyste byli opatrní při přenášení osobních údajů přes internet, zvláště pokud jde o osobní údaje vztahující se k vašemu zdraví. Společnost AbbVie nemůže zaručit, že k vašim osobním údajům nezíská přístup neoprávněná další osoba, a proto při odesílání osobních údajů k webovým stránkám AbbVie musíte zvažovat výhody i rizika.

Webové stránky AbbVie, na které se vztahují tyto zásady zachování soukromí, navíc zobrazí výstražnou zprávu, kdykoliv se připojíte k webovým stránkám, které nejsou spravovány společností AbbVie nebo které nepodléhají zásadám zachování soukromí společnosti AbbVie; v takových případech byste si měli ověřit zásady ochrany osobních údajů takových webových stránek jiných poskytovatelů, než jim odešlete své soukromé údaje.

Přenáší společnost AbbVie osobní informace do jiných jurisdikcí?

Společnost AbbVie ukládá data na zabezpečené servery v několika zemích na celém světě. Vezměte prosím na vědomí, že informace, které nám poskytnete nebo které získáme v důsledku vašeho použití webových stránek AbbVie, mohou být zpracovány a přeneseny do jiné země, než je země vašeho bydliště, včetně Spojených států. Zákony na ochranu soukromí a dat v takových zemích nemusí být shodné se zákony země, ve které žijete. Používáním a účastí na kterékoliv stránce společnosti AbbVie nebo tím, že nám poskytnete své osobní údaje, souhlasíte s tímto sběrem, přenosem, ukládáním a zpracováním údajů v takových zemích.

Jak chrání společnost AbbVie soukromí dětí?

Společnost AbbVie neshromažďuje na webových stránkách AbbVie a ani nepoužívá vědomě žádné osobní údaje o dětech („děti" definujeme jako osoby mladší 18 let). Dětem vědomě nedovolujeme, aby si objednávaly naše výrobky, komunikovaly s námi nebo používaly jakékoliv naše online služby. Jestliže jste rodičem a dozvěděli jste se, že nám vaše dítě poskytlo informace, obraťte se na nás některým ze způsobů uvedených dále a my s vámi budeme spolupracovat na vyřešení tohoto problému.

Jak mohu upravit osobní údaje nebo jak je mohu smazat ze záznamů aktuálního zákazníka?

V souladu s místními zákony můžete vyžadovat, abychom odstranili vaše osobní údaje z našich aktuálních záznamů o zákaznících nebo abychom vaše osobní údaje změnili. Informujte nás o vašich přáních tím, že se na nás obrátíte některým ze způsobů uvedených dále. Pro účely našeho vedení záznamů si ponecháme určité osobní údaje, které nám odešlete, v souvislosti s obchodními transakcemi.

Používání souborů cookies a dalších technologií sledování


Proč webové stránky AbbVie využívají „cookies“ a další technologie sledování?

„Cookie“ je soubor, který může náš webový server odeslat do vašeho počítače, když vyvoláte webové stránky AbbVie. Tento soubor se ukládá ve vašem počítači. Po zadání vašich osobních údajů do formuláře nebo datových polí na webových stránkách AbbVie může společnost AbbVie využít cookies a některé další technologie k tomu, aby si webové stránky „zapamatovaly" vaše osobní preference, například části daných webových stránek, které často navštěvujete, a pokud se tak rozhodnete, vaše ID uživatele.
Technologie pasivního shromažďování informací vám může usnadnit používání webových stánek AbbVie a tím zvyšovat kvalitu námi poskytovaných služeb, stránky lze přizpůsobovat preferencím uživatele, lze generovat statistiky, analyzovat trendy a jinak spravovat a vylepšovat webové stránky AbbVie. Některé funkce webových stránek AbbVie nemusí pracovat při používání technologií pasivního sběru informací.

O cookies se můžete dozvědět více také na stránkách www.allaboutcookies.org.

Které typy cookies a dalších technologií sledování používají webové stránky AbbVie?
  • Webové stránky společnosti AbbVie používají soubory „cookies relace“: cookies pro relaci jsou dočasné kousky informací, které se po uzavření okna webového prohlížeče nebo jiném vypnutí počítače vymažou. Cookies pro relaci se používají například k vylepšení navigace našimi webovými stránkami, blokování návštěvníků v tom, aby neposkytovali informace tam, kde je to nevhodné (stránky si „pamatují" předchozí zadání věku nebo země původu, které byly mimo specifikované parametry a blokují další změny), a ke sběru souhrnných statistických informací.
  • Webové stránky společnosti AbbVie mohou používat „trvalé“ soubory cookies: Trvalé cookies jsou trvalejší informace, které jsou umístěny na pevné disky počítače a zůstávají tam až do jejich vymazání. Trvalé cookies ukládají informace v počítači z celé řady důvodů – například k získání určitých informací, které jste poskytli dříve (například hesla); pomáhají určit, které oblasti webových stránek považují návštěvníci za nejcennější, a umožňují průběžně upravovat webové stránky na základě vašich preferencí. Trvalé cookies umístěné těmito webovými stránkami do počítače mohou obsahovat identifikovatelné osobní údaje, ale pouze v případě, že jste se zaregistrovali nebo jste jinak souhlasili s uchováváním identifikovatelných osobních údajů, které jste poskytli webovým stránkám. Jinak ví server našich webových stránek pouze to, že se na webové stránky vrátil neidentifikovaný návštěvník s vašimi cookies.
  • Webové stránky společnosti AbbVie mohou používat „webové majáky“ (také známé jako internetové tagy, jednopixelové soubory GIF, čisté soubory GIF a neviditelné soubory GIF): Webové záložky jsou drobné obrázky na webových stránkách nebo v e-mailové zprávě, které se používají ke sledování zobrazených stránek nebo otevřených zpráv. Webové záložky poskytují webovému serveru informace například o IP adrese a druhu prohlížeče v souvislosti s počítačem návštěvníka. Webové záložky mohou být umístěny v online reklamách, které přivedou návštěvníky na naše stránky, a na různých stránkách naší internetové prezentace. Webové záložky nám poskytují informace o tom, kolikrát je stránka otevřena a které informace lidé hledali.
Jaké mám možnosti v souvislosti s používáním technologie cookies a dalších technologií sledování ze strany AbbVie?

Můžete se rozhodnout aktivovat nebo deaktivovat používání cookies a jiných technologií sledování ve webových stránkách AbbVie. Přesný způsob, jak jsou vám tyto možnosti prezentovány, a proces provedení takové volby se může na jednotlivých webových stránkách lišit.

Na některých webových stránkách AbbVie můžete být požádáni k udělení explicitního souhlasu s používáním cookies a jiných technologií sledování v daných webových stránkách. Cookies, které jsou třeba k provozu stránek a k poskytování služeb, které požadujete, budou fungovat i nadále bez ohledu na to, zda poskytnete souhlas. Ostatní typy cookies a dalších technologií sledování budou vypnuty do doby, kdy s jejich používáním vyslovíte explicitní souhlas. V důsledku toho může být omezená funkčnost webových stránek, dokud se nerozhodnete vyslovit explicitní souhlas.

Na některých webových stránkách AbbVie vám může být prezentována otázka nebo zaškrtávací políčka, kde můžete označit, že si nepřejete, aby tato stránka používala cookies nebo jiné technologie sledování, pokud nejsou nutné k provozu stránek. Rozhodnete-li se pro možnost vyloučení cookies, může být funkčnost stránek omezená.

Některé internetové prohlížeče umožňují omezit nebo deaktivovat používání cookies a další technologie sledování. Postup omezení nebo deaktivace cookies je popsán v informacích o vašem internetovém prohlížeči (všeobecně se nachází v nabídce „Nápověda").

Kontaktní údaje a aktualizace zásad ochrany osobních údajů


Jak mohu kontaktovat společnost AbbVie?

Jestliže máte otázky k používání, změnám nebo odstranění osobních údajů, které jste nám poskytli, nebo pokud nechcete v budoucnosti dostávat další obchodní zprávy společnosti AbbVie, obraťte se na nás kliknutím na odkaz „Kontakt" na webových stránkách, které jste navštívili, nebo nám pošlete e-mail na uvedenou adresu webmaster@AbbVie.com. Alternativně můžete odeslat dopis na následující adresu:

AbbVie 
Attention: Public Affairs
1 N Waukegan Rd
North Chicago, IL 60064
United States

Ve všech sděleních společnosti AbbVie uvádějte prosím e-mailovou adresu, kterou jste použili k registraci (pokud k ní došlo), konkrétní adresu programu webových stránek AbbVie, ke kterému jste poskytli osobní údaje (například AbbVie.com atd.), a podrobný výklad vašeho požadavku. Pokud byste chtěli smazat, upravit nebo opravit vaše osobní údaje a obrátíte se na nás e-mailem, uveďte do řádku předmětu zprávy odpovídající text „Deletion Request" (Požadavek na smazání) nebo „Amendment/Correction Request,” (Požadavek na změnu/korekci). Uděláme, co budeme moci, abychom zareagovali na všechny opodstatněné požadavky včas.

Jak se dozvím, zda společnost AbbVie aktualizovala tyto zásady?

Aniž by to bylo na újmu vašim právům podle platných zákonů, společnost AbbVie si vyhrazuje právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely technologický pokrok, změny zákonů a předpisů a dobrou obchodní praxi. Jestliže společnost AbbVie změní tyto zásady, aktualizovaná verze bude odrážet příslušné změny a na takové změny vás upozorníme aktualizací data platnosti na začátku těchto zásad.

 

Opouštíte webové stránky abbvie.cz

Společnost AbbVie již dále nenese odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.
 

Přejete si opustit tyto stránky? 

Konec abbvie.cz

Upozornění při opouštění stránek

Stisknutím "ANO" opustíte webové stránky www.abbvie.cz

Společnost AbbVie již dále nenese odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.

Přejete si opustit tyto stránky?